IUAES2020 kongres održan je od 9. do 14. ožujka 2021. godine u Zagrebu, kao odgođeni kongres koji je prvotno bio planiran za listopad 2020. godine, te koji je trebao biti održan u Šibeniku. Ovo je bio prvi IUAES (Međunarodna unija antropoloških i etnoloških znanosti) kongres organiziran u potpunosti online. Institut za antropologiju bio je domaćin kongresa. Na kongresu je prisustvovalo 470 sudionika iz 54 države, a obuhvaćao je 5 plenarnih predavanja, 351 izlaganje u 57 tematskih panela, te 11 etnografskih filmova. Hvala na sudjelovanju!