Obavijest o održavanju javne obrane doktorskog rada

Kandidat: Mario Carić

Datum održavanja obrane: 18. siječnja 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji Fond 2, na Odsjeku za arheologiju

Naslov rada: Prehrana i zdravstveno stanje brončanodobnih stanovnika istočnojadranske obale i zaleđa – bioarheološki i biokemijski pristup

Mentorica: prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl

PDS Arheologija

Povjerenstvo za obranu rada:

  1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić predsjednik povjerenstva
  2. nasl. doc. dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, viša znan. suradnica (Institut za arheologiju u Zagrebu), članica povjerenstva
  3. dr. sc. Mario Novak, viši znan. suradnik (Institut za antropologiju u Zagrebu), član povjerenstva

Tekstu same disertacije može se pristupiti ovdje:

Mario_Carić_-_Disertacija