Radom i obradom podataka dobivenih u našem Centru za primijenjenu bioantropologiju, nastala su još dva znanstvena rada: