Uspješno završeno uređivanje specijalnog broja časopisa International Journal of Molecular Sciences (Q1, IF 5.924)

Dr. sc. Mirela Sedić je u svojstvu gostujućeg urednika završila specijalni broj časopisa International Journal of Molecular Sciences pod nazivom “Cancer Chemoresistance: Novel Mechanistic Insights and Emerging Therapeutic Strategies” u sklopu kojeg je objavljeno 12 znanstvenih radova.

Poveznica na specijalni broj: https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/Cancer_Chemoresistance_Therapeutic