1. – 9. studenoga 1998., Hvar

Na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Network of Ethnological Monitoring and Early Warning Conflict – EAWARN (Mreža etnološkog praćenja ranih znakova konflikata – EAWARN) prisustvovala su 32 inozemna znanstvenika i društvena djelatnika iz Rusije, Armenije, Bjelorusije, Azerbajdžana, Latvije, Tadžikistana, Kazahstana, Moldavije, Ukrajine i Čečenije koje je vodio prof. dr. Valery Tishkov, ravnatelj Instituta za etnologiju i antropologiju Ruske akademije znanosti. U radu skupa koji su organizirali Institut za antropologiju i Hrvatsko antropološko društvo pod vodstvom P. Rudana, A. Sujoldžić i V. Tiškova, sudjelovali su i djelatnici Instituta za antropologiju i Instituta za društvena istraživanja, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vanjski suradnici Instituta iz Sjedinjenih Američkih Država i Švicarske.