Kontakt: natalija.novokmet@inantro.hr, 01 5535 132

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2018. docentica, znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • 2015. docentica, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • 2014. znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti
 • 2012. znanstvena suradnica, znanstveno područje humanističke znanosti, polje etnologija i antropologija
 • 2011. doktorica znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana genetika, evolucija i filogenija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, doktorska disertacija pod nazivom: “Meta-analiza utjecaja substrukturiranosti populacija s područja jugoistočne Europe na forenzičke statističke parametre genetičkih biljega STR”
 • 2007. magistrica znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija (Biološka antropologija), Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, magistarski rad pod nazivom: “Antropološke i forenzičke značajke petnaest visokopromjenjivih lokusa u romskoj populaciji Međimurja”
 • 2000. profesorica biologije, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Pedagogijske znanosti, program pedagoško-psihološke izobrazbe
 • 1996. diplomirani inženjer biologije, diplomski rad pod nazivom “Procjena genetičkog srodstva u naselju Omišalj na otoku Krku analizom povijesno demografskih podataka” izradila u Institutu za antropologiju.

 

Radno iskustvo

 • 2019. pomoćnica ravnatelja, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2014. znanstvena suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2012. – 2014. stručna savjetnica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2010. – 2012. viša stručna suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2006. – 2010. stručna suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2001. – 2006. tajnica Instituta za antropologiju, Zagreb
 • 1999. – 2001. profesorica prirode, biologije, mikrobiologije i dermatologije u osnovnoj školi, strukovnoj školi i gimnazijama

 

Znanstveni i stručni rad:

 • 2015. – danas. “Kohortna studija rođenih na hrvatskim otocima”, voditelj doc. dr. sc. Saša Missoni, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2014. “Istraživanje životnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti” – voditeljica prof. dr. sc. Vesna Jureša, Škola narodnog zdravlja, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2013. – 2016. FP7 projekt “MEDIGENE Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term complications in immigrant Mediterranean populations” (no. 279171), voditelj prof. dr. sc. Florin Grigorescu, University of Montpellier, Montpellier, France
 • 2013. “Povezanost procesa glikozilacije i starenja u populaciji otoka Visa (Komiža)”, (MZOŠRH: Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup, voditelj akademik Pavao Rudan)
 • 2011. – 2012. ANTRONA – “Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji”, voditeljica prof. dr. sc. Anita Sujoldžić. Program Hrvatske zaklade za znanost “Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja” (STRUNA)
 • 2007. – 2008. “Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population” projekt NIH (National Institute of Health, SAD) voditelj prof. dr. sc. Ranjan Deka projekt od u suradnji s Department of environmental health, University of Cincinnati, SAD
 • 2007. – 2013. “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, voditelj akademik Pavao Rudan
 • 2003. – 2007. “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup – u okviru Programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 0196005”, voditelj akademik Pavao Rudan
 • 2002. – 2005. “Mapping genes underlying complex quantitative traits in Croatian isolate population” voditelji akademik Pavao Rudan i prof. dr. sc. Igor Rudan

Znanstveni interes:

 • populacijska struktura, izolirane populacije, biološka raznolikost, genetički polimorfizmi, forenzična identifikacija (STR), biomedicinska istraživanja

 

Popis publikacijalink

 

Nastavna djelatnost:

 • Održavanje seminara, vježbi i predavanja od 2006./2007. akademske godine:
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – kolegiji na preddiplomskom i diplomskom studiju, u okviru kolegija nositelja akademika P. Rudana:
  “Uvod u antropologiju”
  “Molekularna arheogenetika”
 • Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – kolegij na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biologija i diplomskom sveučilišnom studiju Molekularna Biologija, sunositeljica s akademikom P. Rudanom: “Biološka antropologija”
 • Održavanje seminara:
 • Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – kolegij na doktorskom studiju: “Antropologija – Biološka raznolikost čovjeka”
 • Održavanje seminara, vježbi i predavanja od 2010./2011. akademske godine:
 • Sveučilišni diplomski studij Forenzičnih znanosti u Splitu u okviru kolegija nositelja akademika P. Rudana: “Osnove populacijske genetike”

Znanstveno i stručno usavršavanje:

 • 2011. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet; genetički program STRUCTURE za istraživanje populacijske strukture analizom mikrosatelitnih biljega
 • 2008. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet;
 • 2007. Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički tečaj “Analiza molekularne raznolikosti”
 • 2007. Laboratorij za forenzičku genetiku i analizu drevne DNA, Genos d.o.o., Zagreb

Laboratorijske vještine i kompetencije

Iskustvo u radu u molekularno-genetičkom laboratoriju kao i u molekularno genetičkim analizama i biostatističkoj obradi podataka:

 • izolacija i umnožavanje DNA iz pune krvi
 • iskustvo u genotipizaciji i analizama 15 STR lokusa
 • iskustvo u analizama i statističkoj obradi rezultata (Biostatističke analize SPSS 7.5 for Windows, Arlequin version 3.5.1.2. software, PowerStats v1.2, STRUCTURE 2.3.3.).

 

Organizacijske vještine i kompetencije:

Sudjelovanje u pripremi, organizaciji i provođenju terenskih istraživanja:

 • 2016. “Kohortna studija rođenih na hrvatskim otocima – CRIBS”.
 • 2014. “Istraživanje životnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti”.
 • 2013. “Povezanost procesa glikozilacije i starenja u populaciji otoka Visa (Komiža)”.
 • 2007. – 2008. “Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population”

 

Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova:

 • 2016. 42. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”: Nova otkrića iz špilje Vindija, Zagreb.
 • 2015. 41. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”: Longitudinalna istraživanja u holističkom antropološkom pristupu, Zagreb.
 • 2014. 40. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”: Interakcije arhaičnih i modernih ljudi, Zagreb.
 • 2013. 39. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”: Antropologija adolescencije, Zagreb.
 • 2011. 38. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”: Suvremena istraživanja paleolitika u južnoj i središnjoj Europi, Zagreb.
 • 2010. 37. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”: Neandertalci iz Vindije i njihovo mjesto u prošlosti, HAZU, Zagreb i Muzej evolucije i krapinskih neandertalaca u Krapini.
 • 2010. 36. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”: Antropologija – promjena paradigme: značaj populacijskih studija u traganju za genetskom podlogom bolesti, Zagreb.
 • 2008. 33. Škola biološke antropologije: Suvremena paleoantropološka pitanja: Od kosti do DNA, Zagreb.
 • 2006. 32. Škola biološke antropologije: Biološke, kulturološke i okolišne poveznice: Sadašnja istraživanja i budući trendovi, Zagreb.
 • 2006. Antropologija i zdravlje: Anthropological Perspectives on woman and the obesity pandemic:causes, costs and controls, Hvar.
 • 2005. 31. Škola biološke antropologije: Emerging era of high throughput in population genetics, Zagreb i Hvar.
 • 2003. Antropologija i zdravlje: Phylogeographic Structuring of Modern Human Populations – mtDNA and Y Chromosome Perspective, Hvar.
 • 2002. 13. kongres Europskog antropološkog društva (EAA) pod nazivom “A quarter of Century of the European Anthropological Association – Reflections and Perspectives” Zagreb.

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • Hrvatsko antropološko društvo (HAD)
 • European Society of Human Genetics (ESHG)
 • Auxological Society/Deutsche Gesellschaft für Auxologie