Mjesto i godina rođenja: Split, 1982.
Državljanstvo:  Hrvatsko
Adresa: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail:  dario.novak@inantro.hr

Postignut akademski i znanstveni stupanj:

 • Znanstveni suradnik. Područje društvenih znanosti, polje kineziologija.
 • Doktor znanosti. Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka metodika. Doktorska disertacija: Razlike u kinantropološkim obilježjima učenika petog razreda osnovnih škola u odnosu na makroregionalne i urbanoruralne značajke Republike Hrvatske. Mentor: prof.dr.sc. Boris Neljak.
 • Integrirani sveučilišni studij kineziologije. Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije. Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Radno iskustvo:

 • Od 2018. Znanstveni suradnik. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2014-2018. Viši asistent. Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2007-2014. Znanstveni novak. Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Stručno usavršavanje:

 • 2014-2015. Harvard University, Boston, MA, SAD (prof. Ichiro Kawachi) (Social Capital and Youth Physical Activity).
 • 2013-2014. Columbia University, New York, NY, SAD (prof. Stephen Silverman) (Research on Teaching in Physical Education).

Projekti:

 • 2017. UNESCO, Voditelj ekspertne skupine za kvalitetnu tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Pariz, Francuska.
 • Od 2015. Voditelj istraživačkog projekta „Social capital and youth physical activity: high school population-based worldwide study”.
 • 2016-17. Voditelj istraživačkog projekta „Social capital and youth physical activity: high school population-based study in Slovakia”.
 • 2015-16. Voditelj istraživačkog projekta „Social capital and youth physical activity: high school population-based study in Austria”.
 • 2016-20. Član istraživačkog projekta „CRO-PALS hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji”.
 • 2017-18. Član istraživačkog projekta “Bi-annual ICSSPE project”
 • 2017-18. Član istraživačkog projekta “Sport MyWAY project – multi-sport approach for young athletes”.
 • 2012. Član istraživačke skupine, Influence of physical activity on loco-motoric, metabolic and educational status of the population of the citizens of the Republic of Serbia project.
 • 2012. Član istraživačke skupine, Improvement of quality and availability of schooling systems in the process of modernization of Serbia project.
 • 2010-2012. Član istraživačke skupine, Metodologija vrednovanja kinantropoloških obilježja učenika, Cro-Fit Norme.
 • 2007-2012. Član istraživačke skupine, Razvoj algoritama za testiranje multivarijatnih strukturalnih hipoteza.
 • 2009. Voditelj ekspertne skupine, međunarodni projekt Sports in 3D.

Organizacijske vještine i kompetencije:

 • Tajnik međunarodne asocijacije za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sport.
 • Organizirao više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, uključujući i prvi međunarodni skup iz društvenog kapitala u Republici Hrvatskoj, u lipnju 2018. godine.
 • Glavni tajnik 6. Europskog kongresa FIEP Europe, održanog u Poreču, Hrvatska, 2011. godine.
 • Urednik Zbornika 6. Europskog kongresa FIEP Europe, održanog u Poreču, Hrvatska, 2011. godine.

Povjerenstva, odbori i radne skupine:

 • 2016. Član povjerenstva za izradu kurikuluma osnovnih i srednjih škola, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, Hrvatska.
 • Od 2013. Glavni tajnik, Fiep Europe, međunarodne asocijacije za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sport.
 • Član CSPECHW-a (Committee of School Physical Education and Community Health and Wellness) Expert Member on School Physical Education and Community Health and Wellness.
 • Od 2013. UNESCO, Član ekspertne skupine za kvalitetnu tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Pariz, Francuska.
 • Od 2013. član ekspertne skupine ICSP-a (International Committee for Sport Pedagogy).
 • Od 2013-2017. Član organizacijskog odbora, Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Hrvatska.
 • 2013. Član povjerenstva za izradu kurikuluma srednjih strukovnih škola, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, Hrvatska.
 • 2012. Voditelj ekspertne skupine, Global Health and Physical Education School Network (GHPESN).

Znanstveni i stručni rad:

Popis publikacija – link

 • U periodu do 2018. (Siječanj). Ukupan broj citata na sve radove zastupljene u Web of Science Core Collection, uključujući i SCI, Cited Reference Search: 28
 • Znanstveni interes (područja): tjelesna aktivnost, tjelesna i zdravstvena kultura, zdravlje, djeca i mladi.
 • Sudjelovao na više desetaka međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.
 • Recenzent u znanstvenim časopisima: Research bi-annual for movement (Indija), International Journal of Physical Education (Njemačka), Asian Journal of Exercise and Sports Science (Hong Kong), Croatian Journal of Education (Hrvatska), Kinesiology (Hrvatska), Fiep Bulletin (Brazil), Fitness and Performance Journal (Brazil), International Journal of Mental Health Systems (Australija), Appetite (Nizozemska), Social Science and Medicine (SAD), World Journal of Pediatrics (Njemačka), SSM – Population Health (SAD), BMJ Open (Velika Britanija).
 • Član uredništva u znanstvenim časopisima: Research bi-annual for movement (Indija), International Journal of Mental Health Systems (Australija).

Nastavna djelatnost:

 • Od 2005. godine sudjelovao u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi za studente kineziologije pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 2007. godine sudjelovao nastavi kao predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.
 • Od 2007. godine sudjelovao u realizaciji nastave tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Lauder Hugo–Kon u Zagrebu.

Nagrade i priznanja:

 • Medalla Prof. Adolfo Perez Acosta, meksička nagrada za istaknuti međunarodni rad u prostoru edukacije.
 • International FIEP (Federation International d’Education Physique) Cross of Honor Award.
 • Nagrada dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najuspješnijeg znanstvenog novaka u akademskoj 2016/2017 godini.
 • Nagrada dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najuspješnijeg znanstvenog novaka u akademskoj 2015/2016 godini.
 • Nagrada dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najuspješnijeg znanstvenog novaka u akademskoj 2014/2015 godini.
 • Takemi Fellow, Takemi Program in international Health, Harvard University.
 • Hrvatski kineziološki savez, najbolji rad na Ljetnoj školi kineziologa, Poreč.
 • FIEP (Federation International d’Education Physique) Europe Thulin Award, nagrada za najboljeg mladog istraživača u području edukacije.

Članstvo u znanstvenim i stručnim organizacijama i udrugama:

 • Federation Internationale d’Education Physique (FIEP EUROPE)
 • International Tennis Performance Association (iTPA)
 • International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE)
 • International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP)
 • European Physical Education Association (EUPEA)
 • Hrvatski kineziološki savez (HRKS)
 • Hrvatski teniski savez (HTS)
 • Zbor učitelja i trenera skijanja (ZUTS)
 • Udruga kondicijskih trenera Hrvatske (UKTH)