Kontakt: dubravka.havas@inantro.hr, 01 5535 124

Postignuti akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2012. znanstvena suradnica (područje humanističkih znanosti)
 • 2011. doktorica znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana genetika, evolucija i filogenija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Genetička struktura stanovništva kvarnerskog otočja: analiza mitohondrijske DNA, mentor: akademik Pavao Rudan).
 • 2003. diplomirani inženjer biologije, molekularna biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tema: Analiza polimorfizma tri genska lokusa u hrvatskoj populaciji,, mentor prof dr. sc. Vladimir Delić)

 

Radno iskustvo:

 • 2016. znanstvena suradnica. Institut za antropologiju
 • 2012. poslijedoktorandica. Institut za antropologiju
 • 2005. znanstvena novakinja – asistentica. Institut za antropologiju
 • 2003. forenzičarka – vježbenica. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, MUP RH

 

Znanstveni i stručni rad:

 • 2015. – danas. suradnica na projektu “Kohortna studija rođenih na hrvatskim otocima”, voditelj doc. dr. sc. Saša Missoni, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2013. – 2016. suradnica na projektu FP7 “MEDIGENE Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term complications in immigrant Mediterranean populations” (no. 279171), voditelj prof. dr. sc. Florin Grigorescu, University of Montpellier, Montpellier, France
 • 2014. suradnica na projektu “Istraživanje životnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti” – voditeljica prof. dr. sc. Vesna Jureša, Škola narodnog zdravlja, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2005 – 2013. suradnica na projektu “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, voditelj akademik Pavao Rudan
 • 2007 – 2008. suradnica na projektu “Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population” projekt NIH (National Institute of Health, SAD) voditelj prof. dr. sc. Ranjan Deka projekt od u suradnji s Department of environmental health, University of Cincinnati, SAD
 • 2012. znanstveno usavršavanje, Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre
 • 2008. znanstveno usavršavanje, Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre
 • 2007. znanstveno usavršavanje, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički tečaj “Analiza molekularne raznolikosti”
 • 2006. znanstveno usavršavanje, Budimpešta, Mađarska, Sveučilište u Budimpešti, radionica “The 2nd International Tandem Repeat Consortium workshop on the Bioinformatics, Genomics and Functionality of Microsatellites and VNTRs – Microsat 2006”
 • 2005. znanstveno usavršavanje, Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre
 • 2005. znanstveno usavršavanje, FER, Sveučilište u Zagrebu, radionica “Introduction to bioinformatics”

 

Sudjelovanje u znanstvenim skupovima: autorica je ili koautorica izlaganja na brojnim međunarodnim domaćim znanstvenim skupovima
Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova i terenskih istraživanja: sudjelovala je u organizaciji brojnih međunarodnih znanstvenih skupova (Škola biološke antropologije, Antropologija i zdravlje, EAA, IUAS) te u organizaciji i provedbi nekoliko velikih terenskih istraživanja u sklopu domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata
Rad na popularizaciji znanosti: u više navrata sudjelovala je kao pozvani predavač na javno znanstvenim tribinama gdje je održala predavanja iz šireg područja svojeg rada s ciljem popularizacije znanosti.
Laboratorijske vještine i kompetencije: iskustvo u radu u forenzičnom i molekularno-genetičkom laboratoriju, te u molekularno genetičkim analizama i statističkoj obradi podataka

 

Znanstveni interes: populacijska genetika, molekularna antropologija, forenzika, biomedicinska istraživanja

 

Popis publikacija – link

 

Nastavna djelatnost:

 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija “Kriminalistička tehnika” – preddiplomski studij Kriminalistika (2016. –2017. Visoka policijska škola, MUP RH, Zagreb).
 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija “Biološka antropologija” – preddiplomski sveučilišni studij Biologija (2007., 2010.-2014. Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija “Uvod u antropologiju” – preddplomski studij Antropologija (2007., 2010.-2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija ” Molekularna arheogenetika ” diplomski studij Antropologija (2007., 2010.-2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

 

Nagrade i dodjela sredstava za istraživanje:

 • 2013 Stipendija Europskog društva za humanu genetiku za sudjelovanje na European Human Genetics Conference 2013 (Pariz, Francuska)
 • 2005, 2008, 2012 ECOGENE stipendija Europske komisije za stručno usavršavanje u estonskom Biocentru (Tartu, Estonia)

 

Članstva u stručnim organizacijama i udrugama:

 • Hrvatsko antropološko društvo (HAD)
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku (HDHG)
 • European Society of Human Genetics (ESHG)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)