Dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin

Kontakt: dubravka.havas@inantro.hr, 01 5535 124

Obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2019. znanstvena suradnica, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije
 • 2012. znanstvena suradnica, znanstveno područje humanističke znanosti, polje etnologija i antropologija
 • 2011. doktorica znanosti, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana genetika, evolucija i filogenija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; doktorska disertacija: Genetička struktura stanovništva kvarnerskog otočja: analiza mitohondrijske DNA.
 • 2003. diplomirani inženjer biologije, molekularni biolog, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Naslov diplomskog rada: Analiza polimorfizma tri genska lokusa u hrvatskoj populaciji.

Radno iskustvo

 • 2016. – danas Institut za antropologiju, znanstvena suradnica
 • 2012. – 2016. Institut za antropologiju, poslijedoktorandica
 • 2005. – 2011. Institut za antropologiju, znanstveni novak/asistent
 • 2003. – 2004. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Centar za kriminalistička vještačenja “Ivan Vučetić”, vježbenik/forenzičar na odjelu za biološka vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, MUP RH

Sudjelovanje na projektima

 • 2021. – 2022. “Reconstruction of genetic diversity and migratory patterns of late Avar population using ancient DNA analysis” u sklopu programa Joint Excellence in Science and Humanities (JESH) Austrijske akademije znanosti (odobren vlastiti projekt)
 • 2021. – 2022. “Tracing the Slavic origins of Croatians using ancient genomes”, u sklopu programa Joint Excellence in Science and Humanities (JESH) Austrijske akademije znanosti
 • 2018. – 2019. “Centar za primijenjenu bioantropologiju”, Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, Europski fond za regionalni razvoj
 • 2017. “Integrated GWAS and EWAS of Cardiometabolic Traits in an Island Population” (NIH, SAD)
 • 2015. – 2018. “Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS)” (HRZZ)
 • 2013. – 2016. “Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term complications in immigrant Mediterranean populations, MEDIGENE”, FP7 projekt
 • 2013. – 2014. Istraživanje životnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti, NZJZ dr Andrija Štampar
 • 2007. – 2008. Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population (National Institute of Health, USA, in collaboration with Department of environmental Health, University of Cincinnati, USA), NIH projekt
 • 2005. – 2011. Populacijska struktura Hrvatske –antropogenetički pristup (MZOŠ RH, 196-1962766-2751) (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 0196005, 196-1962766-2751.

Znanstveno i stručno usavršavanje

 • 2021 – Istraživački laboratorij za forenzičnu genomiku, Služba bioloških i kontaktnih vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” MUP RH, znanstveno usavršavanje iz Next Generation Sequencing, priprema biblioteka DNA
 • 2020 – 2021. Odjel za molekularnu mikrobiologiju, Služba za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ” Andrija Štampar ” znanstveno usavršavanje iz područja molekularne mikrobiologije i edukacija za rad na uređajima Genolution Nextractor NX-48S, Qiagen EZ1 Advanced XL,  Generotex Nb96 Full Automatic Rotary Nucleic Acid Extractor, Cobas z 480, LightCycler 480 II, ELITe InGenius, VitaPCR,  u sklopu rada u dijagnostici i suzbijanju epidemije bolesti COVID-19  (u trajanju od 6 mjeseci)
 • 2020. in house edukacija iz rukovanja uređajima llumina MiSeq sekvencer, Agilent 4200 TapeStation i Agilent AriaMx Real-Time PCR System 5, u Laboratoriju za molekularnu antropologiju Centra za primijenjenu antropologiju
 • 2019. Tartu, Estonija, znanstveno usavršavanje iz područja sekvenciranja sljedeće generacije (engl. Next Generation Sequencing – NGS) u Estonian Biocentre, University of Tartu
 • 2018. Montpellier, Francuska, znanstveno usavršavanje iz Next Generation Sequencing data analysis na Institutu Universitaire de Recherche Clinique (IURC)
 • 2017. radionica “Balkan Forensic DNA Working Group Meeting”, stručno usavršavanje iz područja forenzike i primjene populacijske genetike, International Burch University, Sarajevo, BIH
 • 2012. Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre, usavršavnaje iz populacijske genetike
 • 2008. Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre, usavršavnaje iz populacijske genetike
 • 2007. Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički tečaj “Analiza molekularne raznolikosti”
 • 2006. Budimpešta, Mađarska, Sveučilište u Budimpešti, radionica “The 2nd International Tandem Repeat Consortium workshop on the Bioinformatics, Genomics and Functionality of Microsatellites and VNTRs – Microsat 2006”
 • 2005. Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre, listopad do prosinac
 • 2005. Zagreb, FER, Sveučilište u Zagrebu, radionica “Introduction to bioinformatics”

 Nastavna djelatnost:

 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija “Kriminalistička tehnika” – preddiplomski studij Kriminalistika (2016. –2017. Visoka policijska škola, MUP RH, Zagreb).
 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija “Biološka antropologija” – preddiplomski sveučilišni studij Biologija (2007., 2010.-2014. Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija “Uvod u antropologiju” – preddplomski studij Antropologija (2007., 2010.-2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 • Sudjelovanje u održavanju nastave kolegija ” Molekularna arheogenetika ” diplomski studij Antropologija (2010.-2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Organizacijske vještine i kompetencije

Vođenje laboratorija:

 • 2020. – danas. Voditeljica Laboratorija za molekularnu antropologiju Centra za primijenjenu bioantropologiju

Sudjelovanje u provođenju i organizaciji terenskih istraživanja:

 • 2016 – 2018. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju terenskih istraživanja u sklopu projekta “”Kohortna studija rođenih na hrvatskim otocima – CRIBS”.
 • 2017. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju terenskog istraživanja u sklopu projekta “Integrated GWAS and EWAS of Cardiometabolic Traits in an Island Population” te ustrojavanje i vođenje terenskog biološkog laboratorija.
 • 2014. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju terenskih istraživanja u sklopu projekta “Istraživanje životnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti”.
 • 2007. – 2008. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju terenskih istraživanja u sklopu projekta “Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population” te ustrojavanje i vođenje terenskog biološkog laboratorija.

Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova:

 • 2018. Birth cohorts and intervention strategies for healthy pregnancy – insights from the CRIBS study and other birth cohorts, Hvar, Croatia (tajnica skupa)
 • 2016. International Union of Anthropological and Ethnological Sciences’s (IUAES) Inter-Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public, Dubrovnik, Hrvatska;
 • 2016. 20. kongresa udruge European Anthropological Association: European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology, Zagreb, Hrvatska.
 • 2007. Molecular Anthropology, Zagreb – Hvar
 • 2006. Anthropological Perspectives on Woman and the Obesity Pandemic: Causes, Costs and Controls, Zagreb – Hvar
 • 2006. Biological, Cultural and Environmental Linkages: Current Research and Future Trends, Zagreb – Hvar
 • 2005. Emerging Era of High Throughput in Population Genetics, Zagreb – Hvar

Stipendije

 • 2021. program Joint Excellence in Science and Humanities (JESH) stipendija Austrijske akademije znanosti za odlazak na znanstveno usavršavanje na Department of Evolutionary Anthropology, University of Vienna, Austria
 • 2013. Stipendija Europskog društva za humanu genetiku za sudjelovanje na European Human Genetics Conference 2013 (Pariz, Francuska)
 • 2005, 2008, 2012. ECOGENE stipendija Europske komisije tijekom stručnog usavršavanja u estonskom Biocentru (ukupno trajanje 6 mjeseci)

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • Hrvatsko antropološko društvo (HAD)
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku (HDHG)
 • European Society of Human Genetics (ESHG)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)

Znanstveni interes: populacijska genetika, molekularna antropologija, forenzika, biomedicinska istraživanja, drevna DNA

Popis publikacija – link