Kontakt:  jelena.sarac@inantro.hr, 01 5535 117

 

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

2017. – Znanstvena suradnica (područje prirodnih znanosti, polje: biologija), Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2015. – Doktorica znanosti (područje prirodnih znanosti, polje: biologija, grana: genetika, evolucija, filogenija), Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2001. – 2006. – Studij antropologije i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2017. – znanstvena suradnica na Institutu za antropologiju, Zagreb
2015. – poslijedoktorandica na Institutu za antropologiju, Zagreb
2009. – asistentica Uredničkog odbora međunarodnog časopisa „Collegium Antropologicum“, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb
2008. – znanstvena novakinja na Institutu za antropologiju, Zagreb
2007. – 2008. profesor njemačkog jezika u Privatnoj klasičnoj gimnaziji, Zagreb

 

Rad na projektima:

2019. – COST akcija CA16216 – Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (2017. – 2021., zamjenska članica u Upravnom odboru Akcije)
2019. – Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska (CroCOSI) (2019., Hrvatski zavod za javno zdravstvo uz potporu Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, voditeljica doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović )
2018. – 2019. “Centar za primijenjenu bioantropologiju (BIOANT)” (Europski fond za regionalni razvoj, voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Marjanović)
2015. – 2018. „Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS)“ (2015. – 2018., Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: doc. dr. sc. Saša Missoni)
2016 – 2017 “Integrated GWAS and EWAS of Cardiometabolic Traits in an Island Population” (National Institutes of Health, USA, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ranjan Deka, PhD i doc. dr. sc. Saša Missoni)
2013. – 2015. „Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long term complication in immigrant Mediterranean populations – MEDIGENE“ (2012.-2015., European Commission, Seventh Framework Programme, voditelj hrvatske istraživačke skupine: doc. dr. sc. Saša Missoni)
2014. „Zdravstveni status i kvaliteta života sportaša“ (2014-2016., Poliklinika za medicinu rada i sporta, voditelj: dr. sc. Joško Sindik)
2008. – 2013. “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” (voditelj: Akademik Pavao Rudan)
2008. – 2012. “Promjene funkcija organa starenjem, radna sposobnost i biološka dob” (voditelj: prof. dr. sc. Zijad Duraković)
2008. “Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population” (National Institute of Health, SAD u suradnji s Department of Environmental Health, University of Cincinnati, SAD)

 

Organizacijske vještine i kompetencije

2020. Glavna tajnica 15. Međunarodnog kongresa auksologije „Growth and health – a life course perspective“, Šibenik, Hrvatska
2015, 2017 i 2019. „9th, 10th and 11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine“, članica Organizacijskog odbora, međunarodni znanstveni kongres, 500 sudionika, Brač/Dubrovnik/Split, Hrvatska
2010. – 2018. Organizacija znanstvenih skupova “Anthropology and health“ i Škola biološke antropologije „Dr. Huber Maver“
– tajnica sljedećih Škola biološke antropologije „Dr. Huber Maver“:
2013. Anthropology of Adolescence
2010. Anthropology-Transition in the Paradigm: Population Study to the Search for Disease Genes
– članica Organizacijskog odbora sljedećih Škola biološke antropologije „Dr. Huber Maver“:
2018. Bolesti i zdravlje u drevnim populacijama – globalni trendovi i perspektive
2015. Longitudinal Studies in Holistic Anthropological Approach
2011. Current Research on Palaeolithic in Southern and Central Europe
2010. The Vindija Neandertals and their Place in History
– tajnica sljedećih znanstvenih skupova “Anthropology and health“:
2018. Birth cohorts and intervention strategies for healthy pregnancy – insights from the CRIBS study and other birth cohorts
2012. Anthropology of Tradition and Transition
2012. Current Topics in European Anthropology
2011. Addressing Vexing Challenges in the Year 2011
2010. From Population Structure to Genetic Epidemiology
– članica Organizacijskog odbora sljedećih znanstvenih skupova “Anthropology and health“:
2011. Cultural Dimension of Cardiometabolic Syndrome
2017. Anthropology in the Service of Global Health

 

Znanstveni i stručni rad

2018. – znanstveno usavršavanje iz Next Generation Sequencing data analysis na Institutu Universitaire de Recherche Clinique (IURC) u Monpellieru, Francuska, pod vodstvom profesora Florina Grigurescua
2009. – 2012. – znanstveno usavršavanje (analize markera mitohondrijske DNA i Y kromosoma na otočnim i kontinentalnim populacijama Hrvatske); Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre
2007. – Metodološki tečaj u biologiji i medicine pod nazivom “DNA i RNA” na Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu

 

Znanstveni interes: molekularna antropologija, populacijska genetika, biomedicina, nutrigenetika

 

Popis publikacija – http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=308322

 

Nastavna djelatnost

2015. – kolegij „Antropologija prehrane“; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
2010. – 2015. – kolegij “Molekularna arheogenetika”; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
2009. i 2011. – kolegij “Antropologija i starenje”; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

 

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

Hrvatsko antropološko društvo
Hrvatsko društvo za humanu genetiku
Hrvatsko društvo za debljinu
International Society of Applied Biological Sciences (ISABS)

 

Stipendije i nagrade

2015. i 2018. – stipendija Europskog društva za istraživanje pretilosti za sudjelovanje na Europskom kongresu o pretilosti
2013. – stipendija Europskog društva za humanu genetiku za sudjelovanje na European Human Genetics Conference 2013 (Pariz, Francuska)
2012. – osvojena nagrada za 3. najbolje usmeno izlaganje mladih znanstvenika na međunarodnom znanstvenom skupu “3rd Congress of Croatian Geneticists”, Krk, 13. – 16. svibnja 2012. godine
2009. – 2012. ECOGENE stipendija Europske komisije tijekom stručnog usavršavanja u estonskom Biocentru