Kontakt:  jelena.sarac@inantro.hr, 01 5535 124

 

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

2017. – Znanstvena suradnica (područje prirodnih znanosti, polje: biologija), Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2015. – Doktorica znanosti (područje prirodnih znanosti, polje: biologija, grana: genetika, evolucija, filogenija), Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2001. – 2006. – Studij antropologije i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2017. – znanstvena suradnica na Institutu za antropologiju, Zagreb
2015. – poslijedoktorandica na Institutu za antropologiju, Zagreb
2009. – asistentica Uredničkog odbora međunarodnog časopisa „Collegium Antropologicum“, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb
2008. – znanstvena novakinja na Institutu za antropologiju, Zagreb
2007. – 2008. profesor njemačkog jezika u Privatnoj klasičnoj gimnaziji, Zagreb

Rad na projektima:

 • 2022. – 2026. Voditeljica INANTRO tima, „Evidence-driven indoor air quality improvement – EDIAQI“ (glavni istraživač: Franscesco Mureddu, The Lisbon Council for Economic Competitiveness ASBL, Bruxelles, Belgium), HORIZON Europe (HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-02)
 • od 2021. članica Radne skupine za izradu “Nacrta prijedloga Akcijskog plana za prevenciju debljine” Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
 • 2021. – 2022. Tracing the Slavic origins of Croatians using ancient genomes, Austrijska zaklada za znanost, Joint Excellence in Science and Humanities (JESH) voditeljica projekta
 • 2021. – 2022. Unravelling data for rapid evidence-based response to COVID-19 (unCoVer), HORIZON 2020, voditelj dr. sc. Miran Čoklo
 • 2021. – 2022. Reconstruction of genetic diversity and migratory patterns of late Avar population using ancient DNA analysis, Austrijska zaklada za znanost, Joint Excellence in Science and Humanities (JESH), voditeljica projekta: dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin
 • 2019. – COST akcija CA16216 – Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (2017. – 2021., zamjenska članica u Upravnom odboru Akcije)
 • 2019. – Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska (CroCOSI) (2019., Hrvatski zavod za javno zdravstvo uz potporu Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, voditeljica doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović )
 • 2018. – 2019. “Centar za primijenjenu bioantropologiju (BIOANT)” (Europski fond za regionalni razvoj, voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Marjanović)
 • 2015. – 2018. „Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS)“ (2015. – 2018., Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2016 – 2017 “Integrated GWAS and EWAS of Cardiometabolic Traits in an Island Population” (National Institutes of Health, USA, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ranjan Deka, PhD i doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2013. – 2015. „Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long term complication in immigrant Mediterranean populations – MEDIGENE“ (2012.-2015., European Commission, Seventh Framework Programme, voditelj hrvatske istraživačke skupine: doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2014. „Zdravstveni status i kvaliteta života sportaša“ (2014-2016., Poliklinika za medicinu rada i sporta, voditelj: dr. sc. Joško Sindik)
 • 2008. – 2013. “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” (voditelj: Akademik Pavao Rudan)
 • 2008. – 2012. “Promjene funkcija organa starenjem, radna sposobnost i biološka dob” (voditelj: prof. dr. sc. Zijad Duraković)
 • 2008. “Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population” (National Institute of Health, SAD u suradnji s Department of Environmental Health, University of Cincinnati, SAD)

Organizacijske vještine i kompetencije

 • od 2022. članica Izvršnog odbora društva „International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology“
 • 2022. Glavna tajnica 15. Međunarodnog kongresa auksologije „Growth and health – a life course perspective“, Šibenik, Hrvatska
 • 2020. Članica Vijeća Europskog antropološkog društva (European Anthropological Association. EAA)
 • 2015, 2017 i 2019. „9th, 10th and 11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine“, članica Organizacijskog odbora, međunarodni znanstveni kongres, 500 sudionika, Brač/Dubrovnik/Split, Hrvatska
 • 2010. – 2018. Organizacija znanstvenih skupova “Anthropology and health“ i Škola biološke antropologije „Dr. Huber Maver“
 • tajnica sljedećih Škola biološke antropologije „Dr. Huber Maver“:
  2013. Anthropology of Adolescence
  2010. Anthropology-Transition in the Paradigm: Population Study to the Search for Disease Genes
 • članica Organizacijskog odbora sljedećih Škola biološke antropologije „Dr. Huber Maver“:
  2018. Bolesti i zdravlje u drevnim populacijama – globalni trendovi i perspektive
  2015. Longitudinal Studies in Holistic Anthropological Approach
  2011. Current Research on Palaeolithic in Southern and Central Europe
  2010. The Vindija Neandertals and their Place in History
 • tajnica sljedećih znanstvenih skupova “Anthropology and health“:
  2018. Birth cohorts and intervention strategies for healthy pregnancy – insights from the CRIBS study and other birth cohorts
  2012. Anthropology of Tradition and Transition
  2012. Current Topics in European Anthropology
  2011. Addressing Vexing Challenges in the Year 2011
  2010. From Population Structure to Genetic Epidemiology
 • članica Organizacijskog odbora sljedećih znanstvenih skupova “Anthropology and health“:
  2011. Cultural Dimension of Cardiometabolic Syndrome
  2017. Anthropology in the Service of Global Health

Znanstveni i stručni rad

 • 2021. Istraživački laboratorij za forenzičnu genomiku, Služba bioloških i kontaktnih vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” MUP RH, znanstveno usavršavanje iz Next Generation Sequencing, priprema biblioteka DNA
 • 2020. in house edukacija iz rukovanja uređajima llumina MiSeq sekvencer, Agilent 4200 TapeStation i Agilent AriaMx Real-Time PCR System 5, u Laboratoriju za molekularnu antropologiju Centra za primijenjenu antropologiju
 • 2019. Mayo Clinic Short Course on Epigenomics (Split, Hrvatska, 16. lipnja 2019.)
 • 2019. Institute of Genomics Core Facility, Tartu, Estonia – znanstvena edukacija iz područja sekvenciranja sljedeće generacije (engl. Next Generation Sequencing – NGS)
 • 2018. – znanstveno usavršavanje iz Next Generation Sequencing data analysis na Institutu Universitaire de Recherche Clinique (IURC) u Monpellieru, Francuska, pod vodstvom profesora Florina Grigurescua
 • 2017. radionica “Balkan Forensic DNA Working Group Meeting”, stručno usavršavanje iz područja forenzike i primjene populacijske genetike, International Burch University, Sarajevo, BIH
 • 2009. – 2012. – znanstveno usavršavanje (analize markera mitohondrijske DNA i Y kromosoma na otočnim i kontinentalnim populacijama Hrvatske); Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre
 • 2007. – Metodološki tečaj u biologiji i medicine pod nazivom “DNA i RNA” na Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu

Znanstveni interes: molekularna antropologija, populacijska genetika, biomedicina, nutrigenetika

Popis publikacija – http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=308322

Nastavna djelatnost

 • 2015. – kolegij „Antropologija prehrane“; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2010. – 2015. – kolegij “Molekularna arheogenetika”; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2009. i 2011. – kolegij “Antropologija i starenje”; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • European Anthropological Association
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko društvo za debljinu
 • International Society of Applied Biological Sciences (ISABS)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)

Stipendije i nagrade

 • 2022. nagrada za najbolji sažetak na kongresu Union of European Neonatal and Perinatal Societies
 • 2015. i 2018. – stipendija Europskog društva za istraživanje pretilosti za sudjelovanje na Europskom kongresu o pretilosti
 • 2013. – stipendija Europskog društva za humanu genetiku za sudjelovanje na European Human Genetics Conference 2013 (Pariz, Francuska)
 • 2012. – osvojena nagrada za 3. najbolje usmeno izlaganje mladih znanstvenika na međunarodnom znanstvenom skupu “3rd Congress of Croatian Geneticists”, Krk, 13. – 16. svibnja 2012. godine
 • 2009. – 2012. ECOGENE stipendija Europske komisije tijekom stručnog usavršavanja u estonskom Biocentru