Kontakt: olga.orlic@inantro.hr, 01 5535 114

Postignuti akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2012. Znanstvena suradnica (područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu).
 • 2011. Doktorat znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad: Procesi identifikacije na otoku Korčuli (mentorica: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić).
 • 2008. Magisterij znanosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad: Muška tradicijska odjeća Istre u procesu konstruiranja suvremenih istarskih identiteta.(Mentorica: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić).
 • 2000. Diploma etnologije i arheologije. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad: Obnova običaja uz Vincekovo u Nespešu. (Mentor: Prof. dr. sc. Vitomir Belaj).

Radno iskustvo:

 • 2013. – Znanstvena suradnica. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2006. – 2013. Znanstvena novakinja – asistentica. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • Srpanj-listopad 2006. Stručna suradnica u uredu ravnatelja. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2001. – 2006. Kustosica. Etnografsku muzej Istre, Pazin.

Znanstveni i stručni rad:

 • 1.veljače 2020. – 31. siječnja 2024. Voditeljica projekta. Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološki pristup (SOLIDARan), Hrvatska zaklada za znanost.
 • 5. studenog  2020. –  15. veljače 2021. Projektna studija „Kratki lanci opskrbe i njihovo osnivanje odozdo na primjeru istarskih solidarnih ekoloških grupa“ Suradnica u okviru projekta „Analiza institucionalne podrške prilikom osnivanja dvaju tipova Kratkih lanaca opskrbe (model osnivanja odozdo i odozgo)“
 • 2017. – 2018. Voditeljica projektnog tima. Program popularizacije znanosti – Popularizacija kulturnoantropoloških istraživanja Gorskog kotara (GORan), Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • 2014. – 2018. Suradnica na projektu. Povijesne perspektive transnacionalne prakse i međukulturnog dijaloga u Austro-ugaraskoj Monarhiji (TIDA). Hrvatska zaklada za znanost.
 • 2014. – 2015. Voditeljica projektnog tima. Program popularizacije znanosti – antropologija (AntroPOP). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
 • 2014. – 2015. Suradnica na projektu. Povijesne perspektive transnacionalne prakse i međukulturnog dijaloga u višejezičnom jadranskom primorju (VIZA). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
 • 2011. – 2012. Suradnica na projektu. Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji. Hrvatska zaklada za znanost.
 • 2007. – 2013. Suradnica na projektu. Suvremene transformacije lokalnih jezičnih zajednica i kulturna raznolikost. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
 • 2007. – 2008. Suradnica na projektu. Status Hrvata u Makedoniji i Makedonaca u Hrvatskoj, etnokulturni identitet: Stanje i perspektive (MACRO), Hrvatsko-makedonski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije za 2007. i 2008. godinu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
 • 2006. – 2010. Suradnica na projektu. Languages in a Network of European Excellence (LINEE). FP 6 28388, Europska komisija.
 • 2004. – Koncept novog stalnog postava Etnografskog muzeja Istre.
 • 2001. – 2004. „Tkanje u Istri“, projekt istraživanja tekstilnog rukotvorstva u Istri, u sklopu projekta istraživanja tekstilnog rukotvorstva u Hrvatskoj.

Znanstveni interes: solidarna ekonomija, poljoprivreda potpomognuta zajednicom, ruralni razvoj, održivost, odrast, identitet i identifikacijski procesi, kulturna i jezična raznolikost, , stereotipi/zacija, turizam, kulturni turizam, interkulturni dijalog, akulturacijski procesi u prošlosti i sadašnjosti, politike multikulturalizma.

Popis publikacija: link

Nastavna djelatnost:

 • 2016. Tečaj za međunarodne i domaće studente preddiplomskih studija – Study Abroad Program u suradnji s University of South Florida, Tampa
 • 2012. – 2016. Vođenje seminara. Diplomski studij antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Antropologija Afrike. (nositeljica kolegija: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić).
 • 2007. – 2009. Vođenje seminara. Dodiplomski studij antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u lingvističku antropologiju (nositeljica kolegija: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić).
 • 2008. – 2009. Vođenje seminara. Diplomski studij antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Komunikacija i društvo (nositeljica kolegija: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić).

Nagrade i dodjela sredstava za istraživanje:

 • 1.veljače 2020. – 2024. Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost. Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološki pristup (SOLIDARan).
 • 5. studenog  2020. –  15. veljače 2021. Projektna studija „Kratki lanci opskrbe i njihovo osnivanje odozdo na primjeru istarskih solidarnih ekoloških grupa“ Suradnica u okviru projekta „Analiza institucionalne podrške prilikom osnivanja dvaju tipova Kratkih lanaca opskrbe (model osnivanja odozdo i odozgo)“ (IPPO_KLO) koji se provodio pod vodstvom doc. dr. sc. Nataše Bokan (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Projekt je financiran sredstvima Nacionalne ruralne mreže iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
 • 2017. – 2018. Voditeljica projektnog tima. Program popularizacije znanosti – Popularizacija kulturnoantropoloških istraživanja Gorskog kotara (GORan), Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • 2014. – 2015. Program popularizacije znanosti – antropologija (AntroPOP). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
 • 2005. Godišnja nagrada „Milovan Gavazzi“ Hrvatskog etnološkog društva za najbolju etnografsku izložbu („Tkalci u Istri“) u 2004. godini.

Odbori i radne skupine:

 • 2018. – Članica uredništva. Etnološka istraživanja – časopis Etnografskog muzeja, Zagreb
 • 2008. – Članica uredništva. Etnološka tribina – časopis Hrvatskog etnološkog društva.
 • 2008. – 2012. Voditeljica. Klub Hrvatskog etnološkog društva.

Članstva u stručnim organizacijama i udrugama:

 • Hrvatsko antropološko društvo (HAD)
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
 • European Association of Social Anthropologists (EASA)
 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • Society for Applied Anthropology (SfAA)
 • European Anthropological Association (EAA).