Kontakt:  matea.zajc@inantro.hr, 01 5535 136

Obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2016. Suradničko zvanje asistentica (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija
 • 2014. Znanstvena suradnica u području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
 • 2014. Znanstvena suradnica u području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije
 • 2013. doktorica znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana genetika, evolucija i filogenija. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Naslov doktorske disertacije: Uloga polimorfizama kandidatskih gena za kardiovaskularne bolesti u dugovječnosti: antropološki pristup (mentorica prof.dr.sc. Tatjana Škarić-Jurić).
 • 2005. dipl. ing. biologije – molekularni biolog. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Naslov diplomskog rada: Citogenetička stabilnost trajnih transgenih kultura boba, Vicia faba L. (mentorica prof.dr.sc. Dražena Papeš)

 

Radno iskustvo

 • 2017. znanstvena suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2013. poslijedoktorandica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2006. znanstvena novakinja, Institut za antropologiju, Zagreb

 

Znanstveni i stručni rad

Sudjelovanje u radu domaćih znanstvenih projekata:

 • 2015.- 2019.    Suradnica – „Utjecaj podrijetla i izolacije na ADME gene: primjer romske populacije“ (HRZZ IP-2014-09-4454; voditeljica prof.dr.sc. Marijana Peričić Salihović)
 • 2015.-2018.     Suradnica – „Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS)” (HRZZ UIP-2014-09-6598; voditelj doc.dr.sc. Saša Missoni)
 • 2016.-2017.     Suradnica – „Metabolički sindrom, rizični čimbenici njegova nastanka, te kvaliteta života adolescenata i mlađih odraslih na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije“ (projekt suradnje s Veleučilištem Lavoslav Ružička u Vukovaru, voditelj INANTRO tima doc.dr.sc. Saša Missoni)
 • 2007.-2013.     Suradnica – „Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti” (MZOŠ 196-1962766-2747; voditeljica prof.dr.sc. Nina Smolej Narančić)
 • 2011.-2013.     Zajednička tematska publicistika – „Molekularno-genetička obilježja populacija utemeljitelja – Romi kao model” (MZOŠ 196-1962766-2763; voditeljica prof.dr.sc. Branka Janićijević)
 • 2011.-2013.     Zajednička tematska publicistika – „Stohastički i kibernetički modeli u antropologiji” (MZOŠ 196-1962766-2736; voditeljica prof.dr.sc. Jasna Miličić)
 • 2006.-2006.     Suradnik – „Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup” (MZOŠ 0196001; voditeljica prof.dr.sc. Nina Smolej Narančić)
 • 2006.-2006.     Volonterski terenski rad – „Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” (MZOŠ 0196005; voditelj akademik Pavao Rudan)

Sudjelovanje u radu domaćih stručnih projekata:

 • 2011. – 2012.  Suradnica –  „ANTRONA – Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji“                       (Hrvatska zaklada za znanost – Projekt: Izgradnja hrvatskoga strukovnog                         nazivlja; voditeljica prof.dr.sc. Anita Sujoldžić)

Sudjelovanje u radu međunarodnih znanstvenih projekata:

 • 2016.-2017.     Suradnica – „Integrated GWAS and EWAS of Cardiometabolic Traits in an Island Population“ (NIH projekt; voditelj prof.dr.sc. Ranjan Deka, voditelj hrvatskog tima doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2016.               Voditeljica  – „Assessment of Common Risk Factors Affecting Long Term Health of Gypsy Communities in Eastern Europe“ (suradnja s dr.sc. Davidom Rizzieri sa sveučilišta Duke University iz SAD-a)
 • 2012.-2013.     Suradnica – „Obesity in Croatian Roma: The Interaction of Leptin System Genes and Nutritional Status Biomarkers in Different Environments“, dobrotvorne zaklade Nutricia Research Foundation, grant 2012-36/2013-E7; voditeljica dr.sc. Tatjana Škarić-Jurić)
 • 2006.-2008.     Zajednički terenski rad – „Population Structure and Genetic History of Western Balkan Roma“ (Wenner-Gren Goundation, grant 7349; voditeljica dr.sc. Irena Martinović Klarić)

 

Specijalistički tečajevi

 • Srpanj 2018. Radionica „Modern plant and animal applied genomics driven by genotype and sequence data“ (Agronomski fakultet, Zagreb)
 • Veljača 2018. Tečaj „Illustrating Stata“ (Tstat training, Zagreb)
 • Rujan 2016.    Stručna praksa menadžmenta podacima longitudinalnih studija rodnih kohorti     (School of Sport, Excercise and Health Sciences, Loughborough University, Velika Britanija)
 • Lipanj/srpanj 2016.    Ljetna škola „Bioinformatics Summer School 2016“ (University of Angers, Angers, Francuska)
 • Listopad 2014. Stručna radionica „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“    (Zagreb)
 • Siječanj 2011.  Radionica “Creating Project Proposal, organizirao Ured za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu  (Zagreb, HR)
 • Prosinac 2010. Radionica “Writing effectively about your research“, organizirao Ured za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, HR)
 • Srpanj 2007. Practical course «Introduction to Bioinformatics» (Zagreb, HR)
 • Lipanj 2007. “Intensive Course in Biological Anthropology˝ (Prag, Republika Češka)
 • Veljača 2007. «Analiza molekularne raznolikosti» (Zagreb, HR)
 • Lipanj 2006.   «Anthropology and Health: Anthropological perspectives on woman and the obesity pandemic: causes, costs and controls (Hvar, HR)

 

Znanstveni interes: Molekularna genetika kompleksnih bolesti, kandidatski geni za kardiovaskularne bolesti (KVB), hipertenziju, dugovječnost, pretilost, sekularni trend

 

Popis publikacijalink

 

Nastavna djelatnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – preddiplomski Studij antropologije:

1.      «Auksologija čovjeka», nositelj prof.dr.sc. Nina Smolej Narančić
– 2h predavanja (akademske godine 2009./10., 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14., 2014./2015., 2015./16.)

2.      «Uvod u populacijsku genetiku», nositelj prof.dr.sc. Tatjana Škarić-Jurić
– 1h predavanja, 1h vježbi, 1h seminara (akad. god. 2009./10., 2010./11.)
– 1h predavanja, 2h vježbi (akad. god. 2011./12., 2012./13.)
– 2h predavanja, 1h vježbi (akad. god. 2013./14., 2014./15., 2015./16.)

3.      «Čovjek i biotop», nositelj prof.dr.sc. Jasna Miličić
– 2h predavanja (akad. god. 2009./10., 2010./11., 2012./13.)
– 3h predavanja (akad.god. 2013./14., 2014./15., 2015./16.)

4.      «Interakcija čovjek – okoliš», nositelj prof.dr.sc. Jasna Miličić
– 2h predavanja (akad. god. 2011./12., 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16.)

5.      «Temeljni pojmovi ekologije čovjeka», nositelj prof.dr.sc. Jasna Miličić
– 2h predavanja (akad. god. 2011./12., 2012./13.)
– 3h predavanja (akad.god. 2013./14.)

 

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – diplomski studij:

1.      «Metode istraživanja u molekularnoj biologiji», nositeljica doc. dr. sc. Inga Marijanović (od 2015./16. sunositeljica kolegija je prof.dr.sc. Petra Korać)

– 10h praktikuma u akad. god. 2012./13. i 2013./14.

– 12h praktikuma u akad. god. 2015./16., 2016./17., 2017./18.

2. «Genom čovjeka», nositelj dr. sc. Marijana Peričić Salihović, izv. red. prof.   – izvođenje praktikuma 30h u semestru (akad. god. 2015./16., 2016./17., 2017./18.)

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – doktorski studij:

«Antropologija – biološka raznolikost čovjeka» (akad. god. 2015./2016., 2016./17., 2017./18.)

 

Nagrade i dodjele sredstava za istraživanje

Stipendije

 • 2011 CBM Summer School Fellowship (pokriće dijela troškova za sudjelovanje na ljetnoj školi u Trstu, Italija)
 • 2010 Stipendija European Society for Human Genetics za sudjelovanje na European Human Genetics Conference (Gothenburg, Švedska)
 • 2007 Stipendija European Anthropological Association (pokriće dijela troškova za sudjelovanje na “Intensive Course in Biological Anthropology˝ u Pragu, Češka)
 • 2001./2002. Stipendija Sveučilišta u Zagrebu najboljim redovitim studentima

 

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • Hrvatsko antropološko društvo (HAD)
 • Hrvatsko biološko društvo (Societas biologorum croatica)
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku (HDHG) pri Hrvatskom liječničkom zboru
 • Hrvatsko genetičko društvo
 • European Anthropological Association (EAA)
 • European Society of Human Genetics (ESHG)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)