Kontakt: ivan.dolanc@inantro.hr, 01 5535 112

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi  

 • 2012.- Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti, stekao stručni naziv: Magistar forenzike
 • 2010.- Sveučilište u Splitu, Kemijsko – tehnološki fakultet, Smjer: Kemijsko inženjerstvo, stekao stručni naziv: Sveučilišni prvostupnik inženjer kemijske tehnologije

Radno iskustvo

 • 2023. – viši stručni suradnik, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2020. – administrator Centra za primijenjenu bioantropologiju, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2016. – stručni suradnik, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2014. – 2016. CROATIA zdravstveno osiguranje

Sudjelovanje u projektima

 • 2021-2022. “The impact of COVID-19 pandemic on the determinants of food choice in the adult population of Croatia and Belgium (CFC CRO-BE)” (su-voditelji: Jose Luis Peñalvo, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen; Tamara Sorić, Psihijatrijska bolnica Ugljan) (međunarodni kolaborativni projekt)
 • 2020.-2022. „Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19 (unCoVer)” (HORIZON 2020, voditelj projekta: Jose Penalvo, voditelj INANTRO projektnog tima: Miran Čoklo)

 • Od rujna 2017. član u uspostavnom projektu HRZZ-a „Croatian Island’s Birth Cohort Study – CRIBS“ (UIP-09-2014, voditelj projekta doc.dr.sc. Saša Missoni)
 • Od svibnja 2017. član istraživačkog projekta HRZZ „Istraživanje ravnoteže mikrobioma debelog crijeva – MicroEquilibrium“ (IP-2016-06-3509, voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Antonio Starčević)
 • 2010. – 2012. član radne skupine EduQuality – Education for Equal Opportunities at Croatian Universities

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2021. član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „12th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine“
 • 2021. tajnik međunarodnog kongresa: IUAES Congress 2020: Coming of Age on Earth: Legacies and Next Generation Anthropology
 • 2020. član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa “15. međunarodna konferencija auksologije: Growth and Health – A Life Course Perspective(International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology – ISGA)”, 2022., Šibenik.
 • 2019. član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine“
 • 2018.-2020. zamjenik člana Radne skupine za konkurentnost i industrijski razvoj te razvoj poduzetništva i obrta za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.
 • 2017. član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „10th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine“
 • 2017. član organizacijskog odbora znanstvenog skupa “Anthropology and Health “
 • 2017. član organizacijskog odbora “Škola biološke antropologije”
 • 2013. član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „8th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine“
 • 2010. – 2013. član radne skupine EduQuality- Education for Equal Opportunities at Croatian Universities

Laboratorijske vještine i kompetencije

 • izolacija DNA iz bioloških uzoraka (puna krv)
 • Tandemska masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS/MS)
 • Laserska ablacija (LA)
 • Plinska kromatografija s Q-TOF masenom spektrometrijom (GC-MS/MS Q-TOF)
 • višegodišnje iskustvo rada u laboratoriju Zavoda za analitičku kemiju, Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu

Sudjelovanje u pisanju/planiranju znanstvenih i stručnih projekata

 • „EU Platform Against Disinformation (EU-PAD)“, HORIZON-CL3-2021-FCT-01-03 – Miran Čoklo, voditelj INANTRO tima, suradnici Ivan Dolanc, Antonija Jonjić, Lejla Ferhatović Hamzić
 • „Artificial Intelligence for Safe and Healthy LIFE (AISHLIFE)“, HORIZON-RIA:HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage – Miran Čoklo, voditelj INANTRO tima, suradnici Ivan Dolanc, Antonija Jonjić, Lejla Ferhatović Hamzić
 • „Utjecaj crijevne mikrobiote na klinički tijek i ishod COVID-19 infekcije (MICROBIOCOV)“, Zaklada Adris 2022. – Miran Čoklo, voditelj, suradnici Antonija Jonjić, Ivan Dolanc, Jelena Šarac, Luka Bočkor
 • „Toksikološko opterećenje metalima i kardiometabolička svojstva u otočnoj populaciji (METCAR)“ HRZZ IP 2022-10 – Miran Čoklo, voditelj, suradnici Antonija Jonjić, Ivan Dolanc
 • „Istraživanje utjecaja ranoživotnog ekspozoma na razvoj pretilosti i zdravlje djece (CHILDEXPOSE)“ HRZZ IP 2022-10 – suradnici Miran Čoklo, Antonija Jonjić, Ivan Dolanc
 • “Investigating the early-life exposome and obesity-related child health outcomes (CHILDEXPOSE)”. PI Saša Missoni, suradnici: J. Šarac, D. Havaš Auguštin, N. Novokmet, I. Šunić, L. Bočkor, M. Čoklo, I. Dolanc, A. Jonjić
 • „Potential of toxicological burden analysis and genetic landscape of ACE2 to predict poor clinical course of COVID-19 using artificial intelligence (ToxiCov) “(voditelj: dr.sc. Saša Missoni), HRZZ, natječaj IP-CORONA-2020-04
 • „Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19 (unCoVer)” (PI: Jose Penalvo, INANTRO PI: Miran Čoklo), HORIZON 2020.
 • „Nacionalna platforma za suzbijanje dezinformacija (NAPA) “(INANTRO PI: Miran Čoklo), 2020 CEF Telecom Call – European Digital Media Observatory (CEF-TC-2020-2) u okviru European Digital Media Observatory, EC
 • „Toxicological burden analysis to predict poor clinical course and outcomes of COVID-19 (ToxiCov) “(voditelj: dr.sc. Miran Čoklo), HRZZ, natječaj IP-CORONA-2020-12

Znanstveni interes: forenzika, toksikologija, populacijska genetika, forenzična genetika, farmakogenomika

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • Hrvatsko društvo za preciznu (personaliziranu) medicinu
 • European Anthropological Association
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Svjetski institut za nuklearnu sigunost (WINS – World Institute for Nuclear Security)
 • Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe)
 • Matica hrvatska (Ogranak Vinkovci)

Popis publikacijalink

Pozicije unutar Instituta za antropologiju 

 • Od 2020. – 2022. Član Upravnog vijeća
 • Od 2020. Administrator Centra za primijenjenu bioantropologiju
 • Od 2020. Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu
 • Od 2016. Član Etičkog povjerenstva