Kontakt: tatjana.skaric-juric@inantro.hr, 01 5535 135

 

Postignuti akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2011. znanstveni savjetnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polja: temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, stomatologija i farmacija
 • 2008. naslovni izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno područje: humanističke znanosti, polje: etnologija i antropologija)
 • 2006. viši znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija
 • 2001. znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija
 • 1999. Doktor medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (naslov disertacije: “Kvantitativno-genetička analiza nekih pokazatelja kardio-respiratorne funkcije”)
 • 1993. Magistar prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (naslov magistarskog rada: “Obiteljska analiza biometrijskih osobina populacije srednjodalmatinskih otoka”)
 • 1989. Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (naslov diplomskog rada:”Izlučivanje C‑peptida i specifično vezivanje inzulina tijekom gladovanja kod pretilih dijabetičara neovisnih o inzulinu”)

 

Radno iskustvo:

 • Od 1989. godine kontinuirano zaposlena na Institutu za antropologiju (do 12. veljače 1992. godine Sektoru za antropologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu).
 • 1989.-1990. Pripravnički staž, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Znanstveno-istraživački rad:

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima
NACIONALNI ZNANSTVENI PROJEKTI

 • 2007.-2013. suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti” (broj 196-1962766-2747)
 • 2002.-2006. suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup” (broj 0196001)
 • 1998.-2001. voditelj poticajnog projekta za mlade znanstvenike Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Nasljedni i ne-nasljedni izvori varijabilnosti pokazatelja kardiovaskularne i respiratorne funkcije” (broj 196002)
 • 1996.-2002. suradnik na programu trajne istraživačke djelatnosti (PTID) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske pod nazivom “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske: “Stohastički i deterministički modeli” (šifra: 01960103)
 • 1993.-1995. suradnik na projektu Ministarstva obrane Republike Hrvatske: “Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika”
 • 1989.-1991. suradnik na projektu “Rast i razvoj djece i omladine Jugoslavije”
 • 1991.-1995. suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (3-01-133)
 • 1989.-1990. suradnik na pod-projektu RSIZZ SRH: “Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja” (1-08-02-03)

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI

 • 2012.-2013. voditelj projekta “Debljina kod hrvatskih Roma: interakcija gena leptinskog sustava i biomarkera prehrambenog statusa u različitom okružju ” (Nutricia Research Foundation, Hag, Nizozemska)
 • 2002.-2005. suradnik na projektu koji se provodio u suradnji s Medical Research Council, Human Genetics Unit i University Medical School, University of Edinburgh: “Genetics of complex traits and diseases in Croatian genetic isolate”
 • 1995.-1998. suradnik na projektu koji se provodio u suradnji sa Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA, znanstveni projekt ostvaren putem zajedničkog HR-USA odbora: “Biological and cultural microdifferentation among rural populations (Middle Dalmatia, Croatia)” (JFP-259)

 

Znanstveno usavršavanje u inozemstvu

 • 2011. Specijalistički tečaj “CBM Summer School: Active and Healthy Ageing”, Cluster in Biomedicine (CBM), University of Trieste, Trst, Italija
 • 2003. “MENDEL”, tečaj iz statističke genetike i genetičke epidemiologije, Los Angeles, SAD
 • 1999. MASHAV stipendija: “International Postgraduate Training Programme in Medicine”, Tel Aviv University, Sackler Faculty of Medicine, Department of Anatomy and Anthropology, Tel Aviv, Izrael
 • 1996. Međunarodni edukacijski tečaj: “Intensive Course: Mathematics in Biological Sciences – Applications in Anthropology”, Democritus University of Thrace, Komotini, Grčka

 

Znanstveni interes: biološka antropologija: rast i razvoj, starenje, genetička epidemiologija masovnih kroničnih bolesti, kvantitativna genetika, populacijska genetika

 

Popis publikacija – link

 

Nastavna djelatnost:

Dodiplomski studij

 • 2007. –  Voditelj: Dvopredmetni dodiplomski Studij antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Uvod u populacijsku genetiku”)
 • 2006. –  Voditelj: Dvopredmetni dodiplomski Studij antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Kvantitativna genetika”)
 • 2006.-2009.  Suradnik Diplomskog studija Medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Medicinska antropologija”)
 • 1989.-1995.   Suradnik u dodiplomskoj nastavi za predmet “Anatomija čovjeka i antropologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Poslijediplomski studij

 • 2008. – Su-voditelj: Poslijediplomski studij biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Antropologija – biološka raznolikost čovjeka”, do 2011. kolegij se zvao: “Fenotipska raznolikost čovjeka”)
 • 2004.-2010.  Suradnik Sveučilišnog poslijediplomskog studija u području biomedicine i zdravstva, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Medicinska antropologija”)
 • 2002.-2006.  Suradnik Znanstvenog poslijediplomskog studija u području biomedicine i zdravstva, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer (kolegij: “Medicinska antropologija”)
 • 2001.-2006.  Suradnik Znanstvenog poslijediplomskog studija u području biomedicine i zdravstva, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (kolegij: “Medicinska antropologija”)
 • 1999.  Suradnik u poslijediplomskom studiju “Nutricionizam” Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Prehrambeni status čovjeka”)

Nagrade i priznanja:

 • 1999. Diploma Hrvatskog liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice HLZ-a.

 

Stručni rad:

Članstvo u stručnim odborima, tijelima, radnim skupinama

 • 2013.- Članica Područnog vijeća za biomedicinu i zdravstvo Nacionalnog vijeća za znanost
 • 2008. Recenzent Marie Curie individualnih projekata (EC FP7-PEOPLE program, sheme: IEF, IOF, IIF)
 • 2001.- Članica Etičkog povjerenstva Instituta za antropologiju (2006.- predsjednica Povjerenstva)
 • 2002.  Član organizacijskog odbora međunarodnog kongresa “13th Congress of the European Anthropological Association”, Zagreb 39. kolovoz – 3. rujan 2002.
 • 1998.  Član organizacijskog odbora međunarodnog kongresa “The Fourth International Congress on Physiological Anthropology”, Zagreb 6.-10. rujna 1998.
 • 1989.- Član organizacijskog odbora međunarodnog godišnjeg znanstveno-nastavnog skupa “School of Biological Anthropology” (1990. i 1994. tajnica Škole).
 • 1989.- Član organizacijskog odbora godišnjih znanstveno-nastavnih skupova – “Anthropology and Health”, IUC Dubrovnik (1990, 1992, 1993, 1994. i 1995. tajnica Tečaja).

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • 2010.- Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1995.- International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • 1995.- European Anthropological Association
 • 1992.- Hrvatsko društvo za humanu genetiku Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1989.- Hrvatsko društvo za medicinsku antropologiju Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1989.- Hrvatsko antropološko društvo

 

Izdavačka djelatnost

 • 1991. – danas  Član Uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Collegium Antropologicum”; HAD, Zagreb.
 • 1995.-2004.   Glavna tajnica znanstvenog časopisa “Collegium Antropologicum”.