Kontakt: tatjana.skaric-juric@inantro.hr, Telefon: +38515535121

Postignuti akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2016. znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polja: temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, stomatologija i farmacija
 • 2011. znanstvena savjetnica u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polja: temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, stomatologija i farmacija
 • 2008. naslovna izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno područje: humanističke znanosti, polje: etnologija i antropologija)
 • 2006. viša znanstvena suradnica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija
 • 2001. znanstvena suradnica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija
 • 1999. doktorica medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (naslov disertacije: ˝Kvantitativno-genetička analiza nekih pokazatelja kardio-respiratorne funkcije˝)
 • 1993. magistra prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (naslov magistarskog rada: ˝Obiteljska analiza biometrijskih osobina populacije srednjodalmatinskih otoka˝)
 • 1989. doktorica medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (naslov diplomskog rada:˝Izlučivanje C‑peptida i specifično vezivanje inzulina tijekom gladovanja kod pretilih dijabetičara neovisnih o inzulinu˝)

 

Radno iskustvo:

 • Od 1989. godine kontinuirano zaposlena na Institutu za antropologiju (do 12. veljače 1992. godine Sektoru za antropologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu).
 • 1989.-1990. Pripravnički staž, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Znanstveno-istraživački rad:

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima
NACIONALNI ZNANSTVENI PROJEKTI

• 2018.-2022. Voditeljica – znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost: ˝HECUBA: Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti˝ (HRZZ IP-01-2018-2497)
• 2015.-2019. Suradnica – znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost: ˝ADMEROMA: Utjecaj podrijetla i izolacije na ADME gene: primjer romske populacije˝ (HRZZ IP-2014-09-4454)
• 2014. Voditeljica (za posljednje mjesece trajanja projekta) – znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: ˝Stohastički i kibernetički modeli u antropologiji˝ (broj 196-1962766-2736)
• 2007.-2014. Suradnica – znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: ˝Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti˝ (broj 196-1962766-2747)
• 2002.-2006. Suradnica – znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: ˝Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup˝ (broj 0196001)
• 1998.-2001. Voditeljica – poticajni projekt za mlade znanstvenike Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: ˝Nasljedni i ne-nasljedni izvori varijabilnosti pokazatelja kardio-vaskularne i respiratorne funkcije˝ (broj 196002)
• 1996.-2002. Suradnica – program trajne istraživačke djelatnosti (PTID) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske pod nazivom ˝Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske: Stohastički i deterministički modeli˝ (šifra: 01960103)
• 1993.-1995. Suradnica – znanstveni projekt Ministarstva obrane Republike Hrvatske: ˝Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika˝
• 1991.-1995. Suradnica – znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: ˝Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske˝ (3-01-133)
• 1989.-1991. Suradnica – znanstveni projekt: ˝Rast i razvoj djece i omladine Jugoslavije˝
• 1989.-1990. Suradnica – znanstveni pod-projekt RSIZZ SRH: ˝Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja˝ (1-08-02-03)

 

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI

• 2012.-2013. Voditeljica – znanstveni projekt dobrotvorne zaklade Nutricia Research Foundation, The Netherlands: ˝Obesity in Croatian Roma: The interaction of leptin system genes and nutritional status biomarkers in different environments˝ (2012-36/2013-E7)
• 2002.-2005. Suradnica – znanstveni projekt u suradnji s Medical Research Council, Human Genetics Unit i University Medical School, University of Edinburgh: ˝Genetics of complex traits and diseases in Croatian genetic isolate˝
• 1995.-1998. Suradnica – znanstveni projekt u suradnji sa Smithsonian Institution, Washington DC, USA, ostvaren putem zajedničkog HR-USA odbora: ˝Biological and cultural microdifferentation among rural populations (Middle Dalmatia, Croatia)˝ (JFP-259)

 

Znanstveno usavršavanje u inozemstvu

 • 2011. Specijalistički tečaj “CBM Summer School: Active and Healthy Ageing“, Cluster in Biomedicine (CBM), University of Trieste, Trst, Italija
 • 2003. “MENDEL“, tečaj iz statističke genetike i genetičke epidemiologije, Los Angeles, SAD
 • 1999. MASHAV stipendija: “International Postgraduate Training Programme in Medicine“, Tel Aviv University, Sackler Faculty of Medicine, Department of Anatomy and Anthropology, Tel Aviv, Izrael
 • 1996. Međunarodni edukacijski tečaj: “Intensive Course: Mathematics in Biological Sciences – Applications in Anthropology“, Democritus University of Thrace, Komotini, Grčka

 

Nagrade i priznanja

 • 1999. Diploma Hrvatskog liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice HLZ-a.

 

Znanstveni interesi

različita područja biološke antropologije, biologije čovjeka i javnog zdravstva (rast i razvoj, starenje i dugovječnost, kvantitativna i populacijska genetika, genetička epidemiologija masovnih kroničnih bolesti, zdravlje manjina).

 

Popis publikacija – link

 

Nastavna djelatnost:

Dodiplomski studij

2007.-2016.       Voditeljica – dvopredmetni preddiplomski studij antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: ˝Uvod u populacijsku genetiku˝)

2006.-2016.       Voditeljica – dvopredmetni preddiplomski studij antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: ˝Kvantitativna genetika˝)

2006.-2010.       Suradnica u nastavi – diplomski studij medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: ˝Medicinska antropologija˝)

1989.-1995.       Suradnica u nastavi – diplomski studij biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: ˝Anatomija čovjeka i antropologija˝)

 

Poslijediplomski studij

2008.-               Su-voditeljica – poslijediplomski doktorski studij ˝Biologija˝, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: ˝Antropologija – biološka raznolikost čovjeka /prije: Fenotipska raznolikost čovjeka˝/)

1999.-               Suradnica u nastavi – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij ˝Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam˝, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: ˝Prehrambeni status čovjeka˝)

2004.-2010.       Suradnica u nastavi: – sveučilišni poslijediplomski doktorski studij ˝Biomedicina i zdravstvo˝, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: ˝Medicinska antropologija˝)

2002.-2006.       Suradnica u nastavi – znanstveni poslijediplomski doktorski studij ˝Biomedicina i zdravstvo˝, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer (kolegij: ˝Medicinska antropologija˝)

2001.-2006.       Suradnica u nastavi – znanstveni poslijediplomski doktorski studij ˝Biomedicina i zdravstvo˝, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (kolegij: ˝Medicinska antropologija˝)

 

Stručni rad:

Članstvo u stručnim tijelima

2019.                   Članica Panela ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija) za vrednovanje projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost

2016.-2018.       Članica Panela BMZ-P3 (Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Farmacija) za vrednovanje projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost

2013.-2021.       Članica Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

2001.-               Članica Etičkog povjerenstva Instituta za antropologiju (2006.- predsjednica istog).

 

Međunarodna recenzentska aktivnost

 • 2019.          evaluator projekata Horizon 2020 (SC1-BHC-24-2020; 1st stage).
 • 2016.           evaluator projekata Horizon 2020 (SC1-PM-10-2017; 1st stage).
 • 2014.           evaluator projekata Horizon 2020 (PHC1, PHC13 i PHC17; 1st & 2nd stage).
 • 2008.-         evaluator Marie Curie projekata: FP7-PEOPLE program (IEF, IOF, IIF)

Sudjelovanje u recenzentskoj aktivnosti za petnaestak međunarodnih znanstvenih časopisa.

 

Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova

 • 2002. Članica organizacijskog odbora međunarodnog kongresa ˝13th Congress of the European Anthropological Association˝, Zagreb 39. kolovoz – 3. rujan 2002.
 • 1998. Članica organizacijskog odbora međunarodnog kongresa ˝The Fourth International Congress on Physiological Anthropology˝, Zagreb 6.-10. rujna 1998.
 • 1989.- 2013. Članica organizacijskih odbora međunarodnog godišnjeg znanstveno-nastavnog skupa ˝School of Biological Anthropology˝ (1990. i 1994. tajnica Škole).
 • 1989.-2013. Članica organizacijskih odbora godišnjih znanstveno-nastavnih skupova – ˝Anthropology and Health˝, IUC Dubrovnik (1990, 1992, 1993, 1994. i 1995. tajnica Tečaja).

 

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • 2010.- Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1995.- International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • 1995.- European Anthropological Association
 • 1992.- Hrvatsko društvo za humanu genetiku Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1989.- Hrvatsko društvo za medicinsku antropologiju Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1989.- Hrvatsko antropološko društvo

 

Izdavačka djelatnost

 • 1995.-2004. Glavna tajnica znanstvenog časopisa ˝Collegium Antropologicum˝.
 • 1991.-2013. Članica Uredničkog odbora znanstvenog časopisa ˝Collegium Antropologicum˝.