Holistička Antropološka Terenska Istraživanja – Otok Hvar

Otočne populacije model su brojnih interdisciplinarnih antropoloških istraživanja – u populacijskim izolatima mogu se rekonstuirati povijesna događanja (migracijski obrasci, stupanj srođivanja, genetičke i lingvističke udaljenosti, način života) na temelju različitih bioloških i sociokulturnih obilježja. Tijekom proteklih četrdeset godina istraživanja Instituta za antropologiju potvrđeno je da su otočne populacije istočnog Jadrana jedinstven model u kojemu se i na individualnoj i na populacijskoj razini uspješno istražuju složena obilježja čovjeka povezana sa zdravljem, bolešću, populacijskom strukturom i kretanjima stanovništva. Otok s kojim su holistička antropološka istraživanja u Hrvatskoj započela i u sklopu kojih je Institut u proteklih pedeset godina prikupio iznimno veliku bazu podataka je otok Hvar.

Tijekom 1979. godine je prikupljeno 1526 upitnika/ispitanika iz mjesta Vrisnik, Svirče, Dol, Vrbanj, Bogomolje, Zastražišće i Gdinj. U 1994. godini je istraživana genealogija mjesta Dol, Svirče i Jelsa u sklopu Koster Health projekta, a 1995. i 1996 godine je u sklopu Prvog hrvatskog projekta zdravlja prikupljeno još 400tinjak uzoraka s otoka Hvara. U 2007. i 2008. godini su, u suradnji s inozemnim kolegama iz SAD-a u sklopu projekta „Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population“ prikupljeni podaci 1447 ispitanika iz naselja Bogomolje, Stari Grad, Sućuraj, Gdinj, Hvar, Poljica, Zastražišće, Svirče, Brusje, Vrbanj, Vrboska, Pitve, Dol, Vrisnik, Malo i Velo Grablje, Jelsa, Sv. Nedilja, Zaraće i Zavala, a deset godina kasnije je na poduzorku istih ispitanika (njih oko 600) proveden i projekt „Studija genetičkih, epigenetičkih i okolišnih čimbenika rizika za kardiometabolička svojstva u otočnoj populaciji.“  Od 2015. do 2018. otok Hvar je također bio uključen u projekt „Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS)“, a longitudinalna studija je uključivala usporedbu trudnica i njihove djeca u populacijama otoka (Hvar i Brač) sa susjednim kopnenim područjem Splitsko-dalmatinske županije (grad Split i okolica).

U sklopu holističkih antropoloških terenskih istraživanja, čiji se protokoli razvijaju još od 1972. godine, na otoku Hvaru je prikupljen iznimno širok spektar podataka koji uključuju: osobne podatke, opće zdravstvene podatke (povijest bolesti, obiteljska anamneza), podatke o rodoslovlju (obiteljsko stablo), WHO upitnik za anginu pectoris, WHO upitnik za klaudikaciju, WHO upitnik za šećernu bolest i druge kronične nezarazne bolesti, podatke o životnom stilu (pušenje, alkohol, tjelesna aktivnost, reproduktivno zdravlje ženskih ispitanica), pokazatelje socioekonomskog statusa (obrazovanje, radni položaj, materijalno stanje obitelji), upitnik o prehrambenim navikama (broj obroka, način obrade namirnica, konzumacija brze prehrane, unos tekućine, dijete, unos vitamina i minerala, engl. „food frequency questionnaire“), mjerenje krvnog tlaka (sistolički i dijastolički), antropometriju (visina tijela, težina tijela, bikondilarna širina nadlaktice, opseg trbuha, opseg kukova, opseg nadlaktice, kožni nabori, antropometrija glave i lica, sjedeća visina), krvnu sliku, biokemiju (kreatinin, mokraćna kiselina, kolesterol. trigliceridi, HDL, LDL; kalcij, HbA1c, inzulin, fibrinogen) i genetičke podatke dobivene na temelju GWAS analiza.

Ovdje objedinjujemo objavljene podatke sa istraživanja iz raznih područja antropologije:

Family Resemblance in Cardio-Respiratory Traits 1993 Coll. Antropol.

Family Correlations of Metacarpal Bones – Heritable and Environmental Components of Total Phenotypic Variation 1997 Coll. Antropol.

Complex Segregation Analysis of Body Height, Weight and BMI in Pedigree Data from Middle Dalmatia, Croatia 2003 Coll. Antropol.

Path Analysis of Familial Resemblance in Blood Pressure in Middle Dalmatia, Croatia 2003 Coll. Antropol.

Inbreeding and Susceptibility to Osteoporosis in Croatian Island Isolates 2004 Coll.Antropol.

Holistic Anthopological Research of Hvar Islanders 2004 Collegium Antropologium

Segregation Analysis of Systolic and Diastolic Blood Pressure in Middle Dalmatia Island Population 2005 Coll. Antropol.

3000 years of solitude: extreme differentiation in the island isolates of Dalmatia, Croatia 2006 Europen Journal of Human Genetics

Chronic Respiratory Symptoms in Croatian Adriatic Island Metapopulations 2006 Public Health

Metabolic Syndrome in an Island Population of the Eastern Adriatic Coast of Croatia 2008 Coll. Antropol.

Prevalence of metabolic syndrome and related metabolic traits in an island population of the Adriatic 2012 Annals of Human Biology

Nutritional Habits of Croatian Island Populations 2012 Coll.Antropol.

Smoking Habits According to Metabolic Traits in an ISland Population of the Eastern Adriatic Coast 2013 Coll.Antropol.

Modeling Metabolic Syndrome Through Structural Equations of Metabolic Traits, Comorbid Diseases, and GWAS Variants 2013 Obesity

Dietary Patterns in Adults from an Adriatic Island of Croatia and Their Associations with Metabolic Syndrome and Its Components 2013 Coll.Antropol.

Fish and Shellfish Intake and Diabetes in a Costal Population of the Adriatic 2015 Coll.Antropol.

PCA of Heritability Estimates for 50 Biometrics Traits in Six Isolated Populations From Eastern Adriatic, Croatia 2016 Anthropology and Public Health

Maternal Physical Activity in Pregnancy and Newborns’ Anthropometry 2018 Coll. Antropol.

Mediterranean Diet in Pregnancy and its Association with Newborns’ Body Size in Dalmatia, Croatia 2018 Coll.Antropol.

Impact of Pre-Pregnancy BMI on Blood Glucose Levels in Pregnancy and on the Anthropometry of Newborns 2018 Coll.Antropol.

The association between maternal anthropometry and blood pressure in pregnancy 2019 MEBM

Association of perfluoroalkyl substances exposure with cardiometabolic traits in an island population of the eastern Adriatic coast of Croatia 2019 Sci Total Environ.

Adherence to Mediterranean Diet and Maternal Lifestyle during Pregnancy 2020 Nutrients

Genetic Epidemiological Studies of Eastern Adriatic Island Isolates 1999 Collegium antropologium

Evidence on Major Gene Control of Cortical Index in Pedigree…2001 American Journal of Human Biology

3000 years of solitude: extreme differentiation in the island isolates of Dalmatia, Croatia 2006 Europen Journal of Human Genetics

Common SNPs in FTO Gene Are Associated with Obesity Related Anthropometric Trfaits in an ISland Population from the Eastern Adriatic Coast of Croatia 2010 PlosOne

Replication of genetic variants from genome-wide assotiation studies with metabolic traits in an island population of the Adriatic coast of Croatia 2011 European Journal of Human Genetics

Extent of Height Variability Explained by Known Height-Associated Genetic Variants in an Isolated Population of the Adriatic Coast of Croatia 2011 PlosOne

Finding Missing Heritability in Less Significant Loci and Allelic Heterogeneity 2012 Plos One

Genome-wide association of serum uric acid concentration 2012 Ann Hum Genet.

Finding Missing Heritability … Genetic Variation in Human Height 2012 PLoS ONE

PCA of Heritability Estimates for 50 Biometrics Traits in Six Isolated Populations From Eastern Adriatic, Croatia 2016 Anthropology and Public Health

Govori srednjodalmatinskog otočja prilog antropologijskim istraživanjima – Anita Sujoldžić 1994

Prehistoric Populations of the Island of Hvar 2002 Coll.Antropol.

Holistic Anthopological Research of Hvar Islanders 2004 Collegium Antropologium

Neolithic Flaked Stone Industries of the Eastern Adriatic 2006

The ‘Harsh Inhabitants of Hvar’ in the Speech of Vinko Pribojevic 2006 Collegium Antropologium

Plant Use at Grapčeva Cave and in the Eastern Adriatic Neolithic 2008

Adriatic Neolithic Mortuary Ritual at Grapčeva Cave, Croatia 2010

Kome more, a kome voda, 2010 Narodna Umjetnost

Doslo je doba svjetlosti, Stratiko je u Hvaru! ‒ biskup prosvjetitelj Ivan Dominik Stratiko o Hvaranima 2011  HAZU

 Hvarski kampanilizam – stereotipi i podrugljivi etnici otoka Hvara, 2011 Studia ethnol. Croat.

Spectemur agendo – prepoznaje nas se po našem djelovanju! 2012 HAZU

 Citta vechia and Lesina – Everlasting Animosity on the Island of Hvar 2012 Collegium Antropologium

 Da ti rečem povijest!: usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru 2012. Zbornik za narodni život i običaje

‘Nothing without neighbours’ – Interlocal Relations and Campanilistics Narratives on Two Croatian Islands 2014 Journal of Mediterranean Studies 

Decoding neolithic Atlantic and Mediterranean island ritual 2016

Island Branding as a Tool for Reinforcing Local Island Identities: The Case of Hvar 2018 PRELIMINARY COMMUNICATION

Rekognosciranja i iskopavanja 1992 Obavijesti

Grapčeva spilja i apsolutno datiranje istočnojadranskog neolitika 2000

Prehistoric Populations of the Island of Hvar 2002 Coll.Antropol.

Neolithic Flaked Stone Industries of the Eastern Adriatic 2006

3000 years of solitude: extreme differentiation in the island isolates of Dalmatia, Croatia 2006 Europen Journal of Human Genetics

Plant Use at Grapčeva Cave and in the Eastern Adriatic Neolithic 2008

Grapčeva špilja 2008 Forenbaher & Kaiser

Grapčeva, Nakovana i Neolitik istočnog Jadrana 2010

Adriatic Neolithic Mortuary Ritual at Grapčeva Cave, Croatia 2010

Decoding neolithic Atlantic and Mediterranean island ritual 2016