2nd LINEE Conference: „Multilingualism in the public sphere“

  1. – 6. svibnja 2012., Inter-univerzitetski Centar, Dubrovnik

Druga LINEE konferencija „Multilingualism in the public sphere“ održana je u Dubrovniku, od 4. do 6. svibnja 2012. Kao nastavku prve LINEE konferencije “New Challenges for Multilingualism”, održane 2010. godine u Dubrovniku, cilj joj je bio nastaviti kritički istraživati pojam višejezičnosti u kontekstu kompleksne kulturne i jezične raznolikosti koje karakterizira mobilnost, migracije i manjine, te predlagati daljnje teorijske i istraživačke mogućnosti.

Konferencija je okupila istraživače koji istražuju višejezičnu komunikaciju iz perspektive koje nastoji kritički ispitati odnose moći i uključuje različite vrste javnoga prostora kao konkretne empirijske situacije, svaku sa svojim specifičnim doprinosom komunikaciji kroz jezične i kulturne granice, poput: javni prostori (trgovine, tržnice, turističke lokacije); područje ekonomije i radne organizacije; funkcionalne/sektorske javne usluge poput obrazovanja, zdravstvene zaštite, uprave, itd., te medija.

Konferencija je pružila platformu za razmjenu stavova, istraživačkih rezultata i stručnih mišljenja o širokom spektru pitanja povezanih s višejezičnošću. Više od stotinu sudionika iz 30 zemalja predstavilo je svoja istraživanja unutar pet tematskih sesija: A) Višejezične prakse u javnim prostorima i jezični krajobraz, B) Višejezičnost u institucijama, C) Višejezičnost u ekonomiji, D) Povijesna perspektiva višejezičnosti te E) Opća sesija. Sesije i širok raspon tema koje su obuhvatila izlaganja stručnjaka iz različitih područja svjedoče o nesmanjenu zanimanju za istraživanje višejezičnosti, kao i o važnosti interdisciplinarnoga pristupa višejezičnosti.

Drugu LINEE konferenciju „Multilingualism in the public sphere“ organizirali su Institut za antropologiju i Hrvatsko antropološko društvo, zajedno s partnerima mreže izvrsnosti LINEE: Sveučilište u Bernu, Sveučilište u Segedu, Sveučilište u Bolzanu, Sveučilište u Zagrebu, Karlovo sveučilište u Pragu, Sveučilište u Beču, Sveučilište u Southamptonu te Sveučilište primijenjenih jezika u Münchenu.