COST Akcija Integrating Neanderthal Legacy – From Past to Present poziva vas da se prijavite za sudjelovanje na sastanak Radnih skupina i dvije škole:
Prijavnicu i program Škole Training School on valorization of Neanderthal heritage through the creation of cultural routes možete pronaći na poveznici, rok za prijavu je 5. rujna, a Škola će se održati od 27. do 29. rujna 2021. u Zagrebu.
Prijavnicu za sastanak radnih skupina možete pronaći na poveznici, rok za prijavu je 9. rujna, a sastanak će se održati 11. i 12. listopada u Tübingenu, Njemačka.
Prijavnicu i program Škole Training School Introduction to 3D Geometric Morphometrics and the V.E.R.A. Method for Reconstructing Physical Activity možete pronaći na poveznici, rok za prijavu je 9. rujna, a Škola će se održati od 13. do 15. listopada 2021. u Tübingenu, Njemačka.

Više o samom projektu saznajte na mrežnoj stranici Akcije, a rad projekta možete pratiti i na društvenim mrežama: Facebook i Instagram.