Dr. sc. Ana Perinić Lewis i akademik Pavao Rudan napisali su poglavlje u novoj knjizi o hrvatskim otocima “The Notion of Near Islands. The Croatian Archipelago” urednik Nenad Starc (Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield Publishing Group, Series: Rethinking the Island, 2020, 296 pages, tiskano i e-izdanje).

Glavna tema knjige su priobalni otoci, njihov položaj, arhipelazi koje oblikuju i razvojne posebnosti. Opća i posebna obilježja 1246 otoka hrvatskog arhipelaga polazišta su priča o pojedinim otocima, subarhipelazima i urboarhipelazima. Autorska poglavlja propituju i analiziraju identitet otočja iz različitih perspektiva. Analize se temelje na arhipelaškom pristupu, iz perspektive arhipelaga istražuju se obilježja otočnih skupina, urboarhipelaga, otoka ovisnih o susjednom kopnu, udaljenih otoka i otočnih emigrantskih zajednica koje daleko od Hrvatske pokušavaju očuvati svoj otok. Ova knjiga naglašava identitet i identitete arhipelaga kao složene i višedimenzionalne. (Izdavač o knjizi)

U 8. poglavlju, autori Perinić Lewis i Rudan iz antropološke perspektive analiziraju podjelu otočnog prostora, stvarne i imaginarne otočne granice, migracije, identifikacije i reprezentacije lokalnih identiteta na otoku Hvaru.