U međunarodnom znanstvenom časopisu Nutrients (IF 5,719, Q1) objavljen je novi rad pod nazivom “A Generation Shift in Mediterranean Diet Adherence and Its Association with Biological Markers and Health in Dalmatia, Croatia” autora Jelene Šarac, Dubravke Havaš Auguštin, Maria Lovrića,Sarah Stryeck, Ive Šunić, Natalije Novokmet i Saše Missonija (https://www.mdpi.com/2072-6643/13/12/4564). Rad je temeljen na usporedbi dvije kohorte ispitanica iz Dalmacije i utvrđena je povezanost mediteranske prehrane s dobi i lipidnim profilom te pušenjem ispitanica. Unatoč dobro poznatim pozitivnim učincima mediteranske prehrane na zdravlje, uočeno je da se sve manje konzumira, posebice kod mlade, reproduktivno aktivne generacije.