U svibnju 2018. godine Institut za antropologiju je potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Centar za primijenjenu bioantropologiju”, koji je odobren u sklopu Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija” i financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U ožujku 2020. godine osnovan je Centar za primijenjenu bioantropologiju, koji je operativno podijeljen u četiri laboratorija:

Svi spomenuti laboratoriji opremljeni su sa vrhunskim instrumentima.

Kontakt e-mail: bioant@inantro.hr

Područja djelovanja Centra za primijenjenu bioantropologiju su znanstvena i razvojna istraživanja, stručni rad i usluge te obrazovanje. Glavni ciljevi Centra su provođenje znanstvenih istraživanja vrhunske kvalitete, bolje povezivanje s međunarodnim institucijama te daljnje prijave važnih međunarodnih projekata, a sve sa ciljem daljnjeg osiguravanja konkurentnosti u europskom istraživačkom prostoru. Uz to, važni ciljevi aktivnosti Centra su: povećanje broja visokokvalitetnih znanstvenih publikacija, povećanje broja studenata i njihovih radova (diplomski radovi i doktorske disertacije) te izvođenje specifičnih stručnih usluga (ekspertize, vještačenja, studije).

Područja istraživanja Centra obuhvaćaju molekularnu antropologiju, evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, analitičku kemiju u antropologiji, mikrobnu ekologiju, rast i razvoj čovjeka, starenje i dugovječnost te personaliziranu medicinu.

Profesionalne usluge laboratorija utemeljenih unutar Centra bit će usmjerene na provođenje specifičnih laboratorijskih analiza, razvoj stručnosti, izradu ekspretiza, forenzičnih vještačenja i stručnih studija, kao i provedbu stručnih projekata.

Uz spomenute znanstvene i stručne usluge, Centar će provoditi i usluge obrazovanja, koje će uključivati edukaciju studenata (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija), mentorstvo pri izradi diplomskih i doktorskih radova, metodološke edukacije za laboratorijski rad, javna predavanja, ljetne škole i radionice.