Kontakt: lucija.dodigovic@inantro.hr

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2021. dodijeljeno zvanje Viši knjižničar od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske
 • 2019. položen stručni ispit za stručno zvanje arhivista
 • 2014. položen stručni ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar
 • 2013. položen stručni ispit za zanimanje stručnog suradnika školskog knjižničara
 • 2008. profesor informatologije smjer bibliotekarstvo i lingvistike i diplomirani informatolog smjer bibliotekarstvo i lingvist, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2022. – predstavnik Radničkog vijeća i član Upravnog vijeća Instituta za antropologiju
 • 2022. – voditelj društvenih mreža za WAU organizaciju
 • 2022. – dobiven Certifikat za javnu nabavu od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske
 • 2021. – od 7. travnja pomoćni urednik znanstvenog časopisa Journal of Bioanthropology
 • 2020. – administrator internet stranica Instituta i voditelj društvenih mreža za Institut i IUAES organizaciju
 • 2015.-  voditelj knjižnice i INDOK službe, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2013.- 2015. stručni suradnik školski knjižničar, Zdravstveno učilište, Zagreb
 • 2012.- 2013. knjižničar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • 2010. – 2010. školski knjižničar, Osnovna škola „Nikola Tesla“, Zagreb
 • 2009. – 2010. školski knjižničar, Osnovna škola Špansko Oranice, Zagreb
 • 2005. – 2008. studentski posao u kontakt centru, administraciji i financijama, kao i tehnička podrška za mobilne uređaje i računala, VIPNET d.o.o., Zagreb

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2021. IUAES Virtualni Kongres: Coming of Age on Earth: Legacies and Next Generation Anthropology, 9.-14. Ožujka 2021./Virtualni kongres, tehnička podrška
 • 2020. IUAES Inter Kongres: Coming of Age on Earth: Legacies and Next Generation Anthropology, 27.-31. Svibanj 2020. /Šibenik – odgođen zbog Covid-19 pandemije
 • 2016. 20. Kongres Europskog Antropološkog Društva (EAA): European Anthropology in a Changing World – From Culture to Global Biology; 26. – 30. Kolovoz 2016. / Zagreb, dio organizacijskog odbora
 • 2016. IUAES Inter Kongres: World anthropologies and privatization of knowledge – engaging anthropology in public; 4. – 9. Svibanj 2016. / Dubrovnik; dio organizacijskog odbora
 • 2016. V. međunarodna znanstveno-stručna konferencija ,,lstraživački dani visoke policijske škole u Zagrebu”, Policijska akademija, Zagreb,21.-22. Travanj 2016.; predavač
 • 2015. 8. Nacionalni seminar za suce i trenere sinkroniziranog plivanja u Hrvatskoj, 7.-8. veljače, Zagreb; organizacija i predavač: Suđenje figura i obveznih elemenata; Suđenje težine
 • 2014. Erasmus + projekt „Deutsch im Labor – Warum nicht?“ odlazak učenika na stručnu praksu u Frankfurt na Majni 26.10.-8.11.2014.
 • 2014. FINA škola za suce 24.-27.4., Zagreb
 • 2013. 7. Nacionalni seminar za suce i trenere sinkroniziranog plivanja u Hrvatskoj, 9.–10. studeni, Zagreb; organizacija seminara
 • 2013. 6. Nacionalni seminar za suce i trenere sinkroniziranog plivanja u Hrvatskoj, 17. Veljače, Rijeka; predavač: Obavezni tehnički elementi
 • 2012. FINA škola za suce 15.–18. ožujka, Atena (Grčka), upoznavanje organizacije

Dodatna edukacija

 • ZNAK Sherpa Romeo webinar za urednike časopisa, 6. prosinca 2022
 • sudjelovanje na Online stručno-znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „Informacijska služba u knjižnici – tradicija, sadašnjost i budućnost“, petak, 25. 11. 2022. u 9.00 sati putem platforme Zoom
 • Webinar iz Programa usavršavanja u području javne nabave, rujna 2022.
 • Treći stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: željeni dar prema smjernicama. 16. rujna 2022. u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice
 • sudjelovanje putem online platforme na PUBMET2022 conference, 14-16 September 2022, held at the University of Zadar
 • Medical Information Conference Croatia (MICC) “ Kroz sito i rešeto: što i kako vrednovati u znanosti i visokom obrazovanju?”, 14. lipnja 2021.
 • DKOM webinar, petak 3.lipnja,2022.
 • Položen ispit i stečen certifikat iz javne nabve u Ministarstvu gospodarstva 1. lipnja 2022.
 • webinar “How do I get my journal indexed in the Scopus database? An introduction for Croatian journal editors”, 25. svibnja 2022.
 • Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 sati, u prostoru Narodnih Novina, 16.-20. svibanj 2022.
 • sudjelovanje na 26. ZKD forumu “OD INFORMACIJE DO SENZIBILIZACIJE: Interkulturne veze, multikulturnost i knjižnice nacionalnih manjina” koji se održao virtualno na ZOOM platformi 30. ožujka 2022
 • sudjelovanje u webinaru CSSU-a „Članstvo u Crossrefu posredništvom Hrvatskog ureda za DOI“. 7. ožujka 2022.
 • završen tečaj i dobiven certifikat za Scopus Certification Program za knjižničare 1. veljače 2022.
 • sudjelovanje u webinaru CSSU-a „Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške“. 28. siječnja 2022.
 • Stručni skup Knjižnice i UN Agenda 2030: uloga knjižnica u promicanju održivog razvoja, održan 9.12.2021. virtualno (sudjelovanje s prezentacijom: „The impact of libraries on promoting sustainable development“)
 • znanstveni skup “Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u hrvatskoj i europskoj povijesti“ (u povodu 350. obljetnice kaznenog postupka) u organizaciji i suradnji s  Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Zakladi Marija i Mirjan Damaška, održan 2.-3. prosinca 2021.  u 13.30 sati
 • Međunarodnu konferenciju o poticanju čitanja „Čitajmo da ne ostanemo bez riječi“, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske 12. listopada 2021
 • radionica Zakonska obveza dostave u Središnji katalog službenih dokumenata listopada 2021. u 10:00 u prostoru Business Centar, Zagreb Tower
 • sudjelovanje s prezentacijom („Izazovi rada na daljinu i nove mogućnosti rada“) na dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica , 30.rujan-2. listopad 2021. u Lovranu (hibridna konferencija)
 • Virtualni okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“, 22. rujna 2021.
 • „Futur drugi“ – 3. okrugli stol o ulozi stručnog knjižničarskog društva danas, tema: uloge stručnog knjižničarskog društva danas, 17 rujna 2021.
 • PubMet 2021 “The 8th Conference on Scholary Communication and Publishing in the Context of Open Science”, 15.-17. rujna 2021.
 • Medical Information Conference Croatia (MICC) “Komunikacijski izazovi u biomedicini – znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije”, 10.-11. lipnja 2021.
 • “Building Consistency for Open Science in Europe: Rhetoric and Practice” pod organizacijom UEFISCDI, 19.-20.4.2021.
 • Wiley webinar ,,How to get published: Open Access” 22. ožujka 2021.
 • “Solidarity in Culture: Heritage protection under conditions of crisis”, virtualna međunarodna konferencija 18.-20.3.2021.
 • lnternational Open Academy online tečaj ,,120-Hour TESOL Certificate Course” prosinac 2020
 • lnternational Open Academy online tečaj ,,Excel Training Course” u trajanju 30 sati u studenom 2020.
 • lnženjerski biro d.o.o. ,,Planiranje javne nabave za 2021., jednostavna nabava, ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi, registar ugovora” Zagreb, 25. studeni 2020
 • MSl webinar ,,Engaging Communities through Digital Collections” 4 studenog 2020
 • Wiley webinar ,,How to get published: OA” 29. listopada 2020
 • Wiley webinar ,,How to get published in Academic Journals” 27. listopada 2020
 • Writefull webinar ,,Create your perfect article using writefull” 23. listopada 2020
 • “Digitalna platforma Topoteka – lokalna povijest, zajednička priča” u povodu Dana Europske baštine 29. rujna 2020
 • PubMet 2020 ,,The 7th Conference on Scholary Communication and Publishing in the Context of Open Science, 1-6-18 September 2020″
 • “Cambridge Read and Publish for Administrators – EMEA”, 27. svibanj 2020 London
 • tečaj organiziran u Hrvatskom državnom arhivu za pristupnike stručnih ispita ,,Uredsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom” 4. – 6. studenog 2019.
 • CSSU tečaj ,,Serijska tekstualna građa” NSK, Zagreb, 21. listopada 2019.
 • CSSU tečaj ,,Omeđena tekstualna građa” NSK, Zagreb, 14. listopada 2019.
 • CSSU tečaj,,Uvod: načela i izrada pristupnica i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima” HDA, Zagreb, 4. listopada 2019.
 • CSSU tečaj ,,Kako pokrenuti znanstveni časopis: od ideje do e-časopisa” NSK, Zagreb,12. listopada 2016.
 • Medical lnformation Conference Croatia (MICC) ,,lntelektualno vlasništvo u biomedicini – u procijepu između općeg dobra i materijalnog interesa” Zagreb, 1. lipnja 2016
 • CSSU tečaj: „Znanstvena zastupljenost i citiranost bibliografske i citatne baze podataka” NSK Zagreb, 14. listopada 2015
 • Medical lnformation Conference Croatia (MICC) ,,Što se krije iza recenzije?” Zagreb,18. lipnja 2015.
 • CSSU tečaj ,,Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi” NSK, Zagreb, 27. svibnja 2015
 • Županijsko stručno vijeće srednjoškolskih knjižničara za I., II. i XXI. županiju, 7. ožujka 2014
 • CSSU tečaj: „Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu“ NSK Zagreb, 28. studenog 2013
 • CSSU tečaj ,,Facebook – Kako stvoriti virtualnu mrežu prijatelja” NSK, Zagreb, 25.rujna 2013
 • XXII. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske, Zagreb 7-10 travnja 2010. ,,Školska knjižnica i slobodno vrijeme učenika. Neposredno i posredno uključivanje knjižničara u školski kurikulum”
 • XVI. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske, Novi Vinodolski, [14.- 17. travanj] 2004
 • Rad u knjižničnim programima Metel, Zaki, Aleph i Koha