Kontakt:  miran.coklo@inantro.hr, 015535 118

Postignut akademski i znanstveni stupanj:

 • 2011. Znanstveni savjetnik. Područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti.
 • 2009. Doktor znanosti. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci. Područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sudska medicina. Doktorska disertacija: Odnos toksikoloških, demografskih i sudsko-medicinskih značajki samoubojstava koja nisu povezana s predoziranjem. Mentor: prof.dr.sc. Alan Bosnar.
 • 2002. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci.

 

Radno iskustvo:

 • od 2014. Znanstveni suradnik. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2009-2014. Viši asistent. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci.
 • 2006-2009. Asistent. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci.
 • 2004-2006. Stručni suradnik. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci.

 

Stručno usavršavanje:

 • 2008. Victorian Institute of  Forensic Medicine, Melbourne, VC, Australia (prof. Olaf Drummer) (forenzička toksikologija, vođenje forenzičko toksikološkog laboratorija, kontrola kvalitete i akreditacija laboratorija)
 • 2006-2010. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ MUP-a RH, Zagreb (mr.sc. Ines Gmajnički, dr.sc. Maja Jelena Petek)
 • 2006-2008. Department of Forensic Medicine, University of Turku, Turku, Finland (prof. Pekka Saukko) (forenzička patologija, forenzička antropologija, forenzička entomologija, klinička sudska medicina, edukacija, znanstveno publiciranje)
 • 2006/2007. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagrebu (dr. sc. Irena Brčić Karačonji) (toksikološke analize mokraće i kose, kontrola kvalitete)
 • 2006. Institut Ruđer Bošković (dr.sc. Andreja Ambriović Ristov) (metodološki tečajevi u biologiji i medicini «DNA i RNA»)

 

Projekti:

 • 2014. Voditelj. Promjene funkcija organa starenjem, radna sposobnost i biološka dob (br. 196-0342282-0291). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.
 • od 2014. Istraživač-suradnik. Uloga EGFR-a i matriks metaloproteinaza u progresiji melanoma kože voditeljice prof. dr. sc. Gordane Zamolo. Sveučilište u Rijeci.
 • 2007-2014. Suradnik. Sudsko-medicinske i toksikološke značajke samoubojstava u Republici Hrvatskoj (br. 062-0000000-0073) voditelja prof.dr.sc. Alana Bosnara. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.
 • 2012-2014. Suradnik. Molecular markers of suicidal death: biology and forensic diagnostics (voditelj: prof. Manfred Kayser), međunarodni kolaborativni projekt s Dept. Forensic Molecular Biology, Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands i Institute of Legal Medicine, University of Bonn, Germany.

 

Organizacijske vještine i kompetencije:

 • Vodio forenzičko-toksikološki laboratorij i sudjelovao u njegovom osnivanju.
 • Organizirao više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, uključujući i prvi međunarodni skup iz forenzičke toksikologije u Hrvatskoj, u ožujku 2011. godine.
 • Osnovao znanstveno-stručno društvo – Adriatic Association of Forensic Toxicologists.

 

Povjerenstva, odbori i radne skupine: 

 • od 2009. Član. Stručna radna skupina u okviru Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj.
 • od 2007. Član. Stručna radna skupina za smrti vezane uz zlouporabu opojnih droga pri Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske.
 • 2007.-2011. Sudjelovao u radu Stalne stručne radne skupine za koordinaciju izrade prijedloga plana i programa specijalističke edukacije iz područja sudske medicine.

 

Znanstveni i stručni rad:

 • U periodu od 2002-2014. (Svibanj) citiran 187 puta prema SCI. (h-indeks=9; SCOPUS).
 • Znanstveni interes (područja): toksikologija, sudska medicina (samoubojstva, prometni traumatizam), patologija (novotvorine, bolesti kože), epidemiologija (očne bolesti, UV zračenje, kronične nezarazne bolesti).
 • Sudjelovao na više desetaka međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.
 • Recenzent u znanstvenim časopisima: Forensic Science International (CC), Collegium Antropologicum (CC), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (SCI).
 • Pozvani urednik posebnog broja (Supplement) znanstvenog časopisa Collegium Antropologicum (CC) 2008. godine.
 • Aktivno sudjelovao u identifikaciji žrtava Domovinskog rata.
 • Tijekom 2005. godine – sudjelovao u forenzičko-antropološkoj obradi koštanih ostataka ekshumiranih iz četiri kraške jame u Istri – Hribce, Bršljanovica, jama na Krogu i jama kod Trstenika.
 • Od 2007. godine – mrtvozornik na području Primorsko-goranske županije.
 • Pri Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci obavljao obdukcije, forenzičko-toksikološke analize, sudjelovao u očevidima i vještačenjima.

 

Popis publikacija – link

 

Nastavna djelatnost:

 • Od 2004. godine sudjelovao u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi za studente medicine, dentalne medicine i medicinsko-laboratorijskog inženjerstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te na preddiplomskom studiju prava i poslijediplomskom studiju Kriminalističko istraživanje pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na kojem sam od 2013. godine voditelj kolegija „Sudsko-medicinske ekspertize u istrazi“.
 • Od 2010. godine sudjelovao u edukaciji specijalizanata KBC Rijeka, te liječnika hitne medicinske pomoći i specijalista medicine rada (ozljede i sudsko-medicinski aspekti).

 

Nagrade i priznanja:

 • International Scientist of the Year 2006 za područje forenzičkih znanosti (International Biographical Centre, Cambridge)
 • Nagrada za najboljeg mladog znanstvenika Medicinskog fakulteta u Rijeci (2006.)
 • Godišnja nagrada grada Bakra (2007.)
 • Nagrada za iznimno uspješnu organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa „TIAFT Board Meeting and Seminar 2011“ u Zagrebu (TIAFT).

 

Članstvo u znanstvenim i stručnim organizacijama i udrugama: 

 • Hrvatski Liječnički Zbor (član)
 • Hrvatska Liječnička Komora (član)
 • Hrvatsko Antropološko društvo (član)
 • Hrvatsko Društvo Sudskih Medicinara i Toksikologa (član)
 • Hrvatsko Toksikološko Društvo (član)
 • TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists) (regionalni predstavnik)
 • AAFT (Adriatic Association of Forensic Toxicology) (predsjednik)
 • IALM (International Academy of Legal Medicine) (član)
 • EALM (European Academy of Legal Medicine) (član)
 • ECLM (European Council of Legal Medicine) (predstavnik Hrvatske)
 • AAFS (American Academy of Forensic Sciences) (član)
 • ACFEI (American College of Forensic Examiners International) (član)