Kontakt: marijana.pericic@inantro.hr, 01 5535 114

 

Postignuti akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2011. znanstveni savjetnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje: biologija, grana: genetika, evolucija i filogenija
 • 2006. viši znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija
 • 2004. znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija
 • 2003. Doktor prirodnih znanosti, polje biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (naslov disertacije: “Genetička struktura stanovništva Republike Hrvatske: analiza kromosoma Y i mtDNA”)
 • 1997. Magistar prirodnih znanosti, polje biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (naslov magistarskog rada: “Antropološka istraživanja populacijske strukture stanovništva jadranske obale analizom DNA polimorfizama”)
 • 1992. Diplomirani inženjer biologije, smjer: molekularna biologija,  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Radno iskustvo:

 • 2006. – Viši znanstveni suradnik na Institutu za antropologiju
 • 2004. – 2006. Znanstveni suradnik na Institutu za antropologiju
 • 2003. – 2004. Viši asistent na Institutu za antropologiju
 • 1999. – 2003. Asistent na Institutu za antropologiju
 • 1995. – 1999. Mlađi asistent na Institutu za antropologiju

 

Znanstveno-istraživački rad:

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

 • 2007.-  Suradnik –  znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske “Molekularno-genetička obilježja populacija utemeljitelja – Romi kao model” (broj: 196-1962766-2763).
 • 2006.-2008.   Suradnik –  znanstveni projekt fondacije Wenner-Gren “Population Structure and Genetic History of Western Balkan Roma”(br. 7349).
 • 2002.-2007.   Suradnik –  znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” (broj:0196005).
 • 2002.-2006.   Suradnik – znanstveni projekt u suradnji s Medical Research Council, Human Genetics Unit i University Medical School, University of Edinburgh: “Genetics of complex traits and diseases in Croatian genetic isolate”
 • 1997.–2002.   Suradnik –  znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske projektu “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (broj: 019601).

Znanstveno usavršavanje u inozemstvu

 • 2001. Stručno usavršavanje – Department of Evolutionary Biology, Institute of Molecular and Cellular Biology, Tartu University, Estonija
 • 2000.  Stručno usavršavanje – Department of Evolutionary Biology, Institute of Molecular and Cellular Biology, Tartu University, Estonija
 • 1999/2000.  Stručno usavršavanje – DAAD stipendija, Institutu za antropologiju i humanu genetiku Ludwig Maximilianus Sveučilišta u Münchenu
 • 1999.  Stručno usavršavanje – Department of Evolutionary Biology, Institute of Molecular and Cellular Biology, Tartu University, Estonija
 • 1996.  Međunarodni edukacijski tečaj: “Intensive Course: Mathematics in Biological Sciences – Applications in Anthropology”, Democritus University of Thrace, Komotini, Grčka

 

Znanstveni interes: biološka antropologija: populacijska genetika, filogeografija romskih populacija, utjecaj učinka utemeljitelja na genom izoliranih populacija

Popis publikacija – link

 

Nastavna djelatnost:

Diplomski studij

2008/2009. Voditelj: Dvopredmetni dodiplomski Studij antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Molekularna antropologija”)

Doktorski studij

2008.- Su-voditelj: Doktorskii studij biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: “Molekularna antropologija”)

 

Stručni rad:

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • 2003.- American Society of Human Genetics
 • 2005.- Eurpean Society of Human Genetics
 • 2000.- Hrvatsko društvo za humanu genetiku Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1995.- European Anthropological Association
 • 1995.- Hrvatsko antropološko društvo

Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova

 • 1995.–2008. Članica Organizacijskog odbora međunarodnih tečaja “Anthropology andHealth”, Hvar
 • 2002. Članica Organizacijskog odbora 13th Congress of the European Anthropological Association, Zagreb
 • 1998. Tajnica znanstvenog skupa 4th International Congress on Physiological Anthropology, Zagreb
 • 1995.–2008. Članica Organizacijskog odbora znanstvenih skupova “School of Biological Anthropology”, Zagreb

 

Izdavačka djelatnost

 • 1995.-2008. Članica Uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Collegium Antropologicum”; HAD, Zagreb.