PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA

 

DOMAĆI ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

DOMAĆI STRUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  • METABOLIČKI SINDROM, RIZIČNI ČIMBENICI NJEGOVA NASTANKA, TE KVALITETA ŽIVOTA ADOLESCENATA I MLAĐIH ODRASLIH NA PODRUČJU VUKOVARA I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE/ 2017. – 2019., Veleučilište „Lavoslav Ružička“, Vukovar; voditelj doc. dr. sc. Saša Missoni / dr. sc. Miran Čoklo. dr. med.
  • HRVATI U JUŽNOJ AMERICI / 2012. – 2013., Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, voditelj dr. sc. Nikša Sviličić