Za autore

VRSTE RADOVA

Časopis Journal of Bioanthropology objavljuje izvorne znanstvene radove, kratke informacije i pregledne radove sa područja biološke antropologije uključujući bioarheologiju, biomehaniku, biomedicinu, ergonomiju, forenziku, genetiku, ljudsku evoluciju, javno zdravlje i povezane teme. Naša je posebna pozornost usmjerena na interdisciplinarne pristupe.

PRIJAVA RUKOPISA

Rukopisi moraju biti napisani na sažetom engleskom jeziku.

Rukopisi koji sadrže izvorni materijal prihvaćaju se na razmatranje podrazumijevajući da materijal nije prethodno objavljen (osim u obliku sažetka) niti je u razmatranju za objavljivanje negdje drugdje i da je njegovo objavljivanje odobreno od svih koautora. Dostavljanjem rukopisa za objavljivanje i naknadnim prihvaćanjem od strane urednika, autor prenosi sva potrebna autorska prava za objavljivanje i distribuciju izdavaču.

Sav znanstveni materijal podložan je postupku recenzije od strane urednika i vanjskih stručnjaka. Autore se potiče da predlože do pet imena potencijalnih recenzenata, ali, urednici zadržavaju pravo konačnog izbora.

Svi autori koji svoj članak predaju za objavljivanje moraju se složiti s izjavom o autorstvu.

VAŽNOObrazac izjave o autorstvu treba ispisati, ispuniti, potpisati SVI SUAUTORI i skenirano poslati uredu Journal of Bioanthropology. Napominjemo da se rukopis neće obrađivati ​​dok ured za časopis ne dobije valjani obrazac izjave o autorstvu!

STRUKTURA RUKOPISA

Rukopise treba slati u .doc kompatibilnom formatu. Koristite font Times Roman veličinu 12, dvostruki razmak u cijelom rukopisu. Sve stranice trebaju biti numerirane arapskim brojevima, počevši od naslovne stranice, s brojevima u donjem desnom kutu. Ne koristite funkcije polja. Koristite zaustavljanja na karticama ili druge naredbe za uvlake, a ne razmaknicu.

Figure

Brojke moraju biti uzastopno numerirane. Broj slika mora biti minimalan u skladu s jasnoćom teksta i ne smije ponavljati numeričke podatke prikazane u tablicama ili tekstu. Brojevi, simboli i crte moraju imati veličinu dovoljnu za lako čitanje nakon odgovarajućeg smanjenja slike kako bi odgovarala širini stupca. Svaka slika mora biti popraćena kratkom samorazumljivom legendom, koja uključuje definiciju svih simbola i kratica korištenih na slici. Pošaljite sve slike kao zasebne datoteke i nemojte ih integrirati u tekstualnu datoteku; nazivi datoteka trebali bi sadržavati odgovarajući broj slike (npr. slika 1). Prihvatljivi formati datoteka su: .jpg; .tif; .png (min 300 dpi)

Ne koristite programe za prezentaciju (npr. PowerPoint) ili datoteke preuzete s interneta za slanje podataka; u većini slučajeva podaci se ne mogu obraditi.

Priprema rukopisa

Naslovnica

Naslovna stranica trebala bi:

 • predstaviti naslov koji uključuje, ako je prikladno, dizajn istraživanja
 • navesti puna imena i adrese institucija za sve autore
 • naznačiti odgovarajućeg autora

Sažetak

Sažetak treba ukratko sažeti cilj, nalaze ili svrhu članka. Sažetak ne smije prelaziti 250 riječi i ne smije sadržavati reference ili kratice.

Ključne riječi

Tri do pet ključnih riječi koje predstavljaju glavni sadržaj članka.

Uvod

Uvodni dio trebao bi objasniti pozadinu istraživanja, njezine ciljeve, sažetak postojeće literature i zašto je ovo istraživanje bilo potrebno.

Rezultati

U ovom djelu treba uključiti ​​rezultate istraživanja, uključujući, prema potrebi, rezultate statističke analize, koji moraju biti uključeni u tekst ili u obliku tablica i slika.

Rasprava (može se kombinirati odjeljak ‘Rezultati i rasprava’)

Za istraživačke članke ovaj dio bi trebao raspravljati o implikacijama nalaza u kontekstu postojećih istraživanja i istaknuti ograničenja istraživanja. Za metodološke rukopise ovaj odjeljak treba uključivati ​​raspravu o svim praktičnim ili operativnim pitanjima koja su uključena u izvođenje istraživanja i svim pitanjima koja nisu obrađena u drugim odjeljcima.

Zaključci

Ovo bi trebalo jasno navesti glavne zaključke i pružiti objašnjenje važnosti i relevantnosti istraživanja za to područje.

Metode (može se staviti i nakon uvoda)

Odjeljak o metodama trebao bi sadržavati:

 • cilj, dizajn i postavke istraživanja
 • karakteristike sudionika ili opis materijala
 • jasan opis svih korištenih procesa i metodologija. Općenito bi se trebali koristiti generički nazivi.
 • vrsta upotrijebljene statističke analize, uključujući izračun snage ako je prikladno
 • studije koje uključuju ljudske sudionike, njihove podatke ili tkivo ili životinje moraju sadržavati izjavu o etičkom odobrenju i pristanku

Priznanja

Slike

Popis korištene literature

Bibliografija korištenih radova mora se navoditi abecednim i kronološkim redoslijedom.

Bibliografija

Bibliografija korištenih radova mora se navoditi abecednim i kronološkim redoslijedom.

Primjer navođenja korištene literature:

Članak iz časopisa

Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, & R., Cruz, P. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film Writing, 44(3), 213-245.

Članak iz sustava DOI (s navedenom paginacijom)

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, 78(2), 74-80. doi:10.1007/s001090000086.

Članak iz sustava DOI (prije objave publikacije i bez paginacije)

Kreger, M., Brindis, C.D., Manuel, D.M., & Sassoubre, L. (2007). Lessons learned in systems change initiatives: benchmarks and indicators. American Journal of Community Psychology. doi: 10.1007/s10464-007-9108-14.

Članak u elektroničkom izdanju iz sustava DOI (verzija bez paginacije)

Kruger, M., Brandis, C.D., Mandel, D.M., & Sassoure, J. (2007). Lessons to be learned in systems change initiatives: benchmarks and indicators. American Journal of Community Psychology. doi: 10.1007/s10469-007-5108-14.

Knjiga

Calfee, R.C., & Valencia, R.R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Poglavlje iz knjige ili članak koji je dio knjige

O’Neil, J.M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. In B.R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

Online prvo poglavlje u nizu (bez oznake volumena, ali s DOI brojem)

Saito, Y., & Hyuga, H. (2007). Rate equation approaches to amplification of enantiomeric excess and chiral symmetry breaking. Topics in Current Chemistry. doi:10.1007/128_2006_108.

Kompletna knjiga s prikazom prevedenog izdanja [Bilo koje izdanje može biti prvo na popisu.]

Adorno, T.W. (1966). Negative Dialektik. Frankfurt: Suhrkamp. English edition: Adorno, TW (1973). Negative Dialectics (trans: Ashton, E.B.). London: Routledge.

Internetski dokument

Abou-Allaban, Y., Dell, M.L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice. Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Internetska baza podataka

German emigrants database (1998). Historisches Museum Bremerhaven. http://www.deutsche-auswanderer-datenbank.de. Accessed 21 June 2007.

Dopunski materijal / privatna stranica

Doe, J. (2006). Title of supplementary material. http://www.privatehomepage.com. Accessed 22 Feb 2007.

FTP stranica

Doe, J. (1999). Trivial HTTP, RFC2169. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2169.txt. Accessed 12 Feb 2006.

Web mjesto organizacije

ISSN International Centre (2006). The ISSN register. http://www.issn.org. Accessed 20 Feb 2007.

Primjeri navođenja literature u tekstu

Jedan autor: Prezime, godina objave

Dva autora: Prezime & Prezime, godina objave

Tri i više autora: Prezime et all, godina objave

NAKON PRIHVAĆANJA

Prva objava

Članak će biti objavljen na mreži nakon primitka ispravljenih dokaza. Ovo je službena prva publikacija koja se može dodijeliti određenom DOI broju. Elektroničko izdanje vašeg članka dostupno je na www.inantro.hr/JournalofBioanthropology

DOPISIVANJE

Koristite Internet što je više moguće za bilo kakvu prepisku s uredništvom ili slanjem e-maila na editors@inantro.hr

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  E-mail: editors@inantro.hr

  Mail adress: Ljudevita Gaja 32, 10 000 Zagreb, Croatia

  ISSN 2787-8201 (Online)

  UDK 572

  DOI https://doi.org/10.54062/jb